​Danske børn overholder ikke aldersgrænser på digitale medier

En ny undersøgelse fra Telenor viser, at danske børn i alderen 10-12 år ikke overholder aldersgrænserne på sociale medier og online spil – og at det sker med forældrenes viden, idet hovedparten af forældrene har godkendt børnenes brug af de digitale medier.

​Danske børn overholder ikke aldersgrænser på digitale medier 1Selvom aldersgrænsen på de fleste sociale medier er 13 år, og aldersanbefalingen på de mest brugte online spil er 12 år, så får danske børn adgang i en meget tidligere alder. Det viser en ny undersøgelse, som Telenor sammen med analyseinstituttet Wilke har gennemført blandt forældre og skolebørn i alderen 10-12 år.

Undersøgelsen viser, at 94% af de adspurgte forældre har godkendt, hvilke sociale medier barnet er på, og 80% godkendt, hvilke online spil barnet spiller. Samtidig viser svarene, at en stor del af børnene får adgang til de digitale medier langt før, de reelt er gamle nok.

Man skal fx være 13 år for at oprette sig på de fleste sociale medier (fx Facebook, Snapchat, Instagram og Tikk) og have sine forældres godkendelse eller samtykke ifølge EU’s persondataforordning (GDPR), mens anbefalingen på spilsiden Pan European Game Information (PEGI) er, at man skal være over 12 år for fx at spille Roblox og Fortnite.

”Danske børn har nem adgang til den digitale verden – både fordi vi er et velstående og digitalt veludviklet land, hvor mange børn har iPads og mobiler, men også fordi danske forældre giver børnene ret fri adgang til at udfolde sig online, som undersøgelsen viser. Der er rigtig mange gode oplevelser forbundet med at være online for børnene, men den udbredte adgang betyder også, at vores børn er mere eksponerede for digitale faldgruber,” siger Lise Kirkegaard, CSR- og kommunikationschef i Telenor, der står bag undersøgelsen, og som siden 2016 har arbejdet med at gøre det mere sikkert for børn at færdes digitalt gennem programmet #digitalpænt.

Forældre har godt indblik i børnenes tidsforbrug
Undersøgelsen viser, at 5 ud af 10 børn er på sociale medier hver dag, og at 4 ud af 10 børn spiller online hver dag. Børnene bruger i gennemsnit 2 timer om dagen på sociale medier og 2,4 timer om dagen på online spil.

Undersøgelsen viser, at forældrene har en rimelig god indsigt i hvilke sociale medier, som børnene bruger og deres tidsforbrug – idet 50% af forældrene og børnene angiver samme tidsforbrug, og at det kun er i 16% af tilfældene, at bruger børnene mere tid, end forældrene tror.

På spilsiden, så angiver børn og forældre i 56% af tilfældene samme tidsforbrug, men i 23% af tilfældene bruger børnene dog mere tid, end forældrene tror.

Børnene er venner med fremmede
Mens der er styr på tidsforbruget, så har forældrene imidlertid ikke helt så meget styr på sikkerheden og hvem, deres børn er venner med online. Kun 46% af børnene har lukkede profiler, mens 28% har både åbne og lukkede profiler, 12% har åbne og 14% ved det ikke. Samtidig angiver 42% af børnene, at de er venner online med nogen, de faktisk ikke kender – og heraf angiver 58% af børnene, at de skriver med personer, de ikke kender.

”Forældrenes fokus er meget på hvilke platforme børnene bruger, og hvor meget tid de bruger online, mens der er få forældre, der har indsigt i og lavet aftaler med deres børn omkring, hvem de omgås, chatter med og deler indhold med online,” siger Lise Kirkegaard, der opfordrer til, at man som forældre også interesserer sig for dette og fx aftaler med sit barn, at man kun deler indhold og chatter med personer, som man kender fra den virkelige verden.

”Undersøgelsen viser, at forældrene synes, det er svært at balancere mellem at blande sig i dét, barnet laver online, og så barnets ret til et privatliv. Det er helt forståeligt. Men når vi slipper børnene fri på de sociale medier, så bør vi også sikre, at privatlivsindstillingerne er sat rigtigt op fra start, og lærer dem nogle digitale trafikregler, så de kan passe godt på sig selv – og løbende blive ved med at spørge ind til og være interesseret i, hvad barnet laver digitalt,” opfordrer Lise Kirkegaard, CSR- og kommunikationschef i Telenor.