5 fordele ved at bruge inkasso

En virksomhed kan ikke vækste uden en stabil indtægt, men det kan nemt blive vanskeligt, hvis kunderne ikke betaler til tiden.

5 fordele ved at bruge inkasso 1Mange virksomheder bruger lang tid på at inddrive disse penge, og det kan være en stor udfordring og kilde til frustration. Derfor vælger mange for eksempel at benytte et inkassofirma (du finder bl.a. inkasso hos Intrum), og der er der mange gode grunde til. Hjælp fra inkasso er nemlig en god investering på mange forskellige måder.

Herunder kan du læse mere om de 5 største fordele ved at bruge et inkassoselskab fremfor at inddrive pengene selv.

1. Din virksomhed sparer tid

Både små og store virksomheder kan nemt bruge rigtig lang tid på at inddrive penge fra dårlige betalere. Ofte vil der blive brugt mange ressourcer på at kontakte kunderne for at minde dem om betalingen, og dette sker ofte med ringe succes.

I mange tilfælde kan alene det at få fat på kunden være stort set umuligt, fordi de ikke svarer på jeres henvendelser, og hvad gør man så?

Ved at få hjælp fra et inkassoselskab kan din virksomhed spare mange timer. Så kan ressourcerne i stedet bruges på vigtigere områder, som gavner virksomheden mere.

2. Der er større chance for at få pengene

Selv den mest vedholdende person kan til tider have svært ved at trække pengene ud af visse kunder. Som virksomhed kan du sende tre rykkere med hvert sit gebyr på 100 kroner, men derefter sker der ofte ikke mere.

Et inkassoselskab er eksperter i at håndtere vanskelige betalingssituationer, for deres levebrød afhænger af deres evne til at inddrive penge. Med andre ord er der markant større chancer for at få pengene, hvis du modtager hjælp fra en professionel.

Alle virksomheder oplever desværre før eller siden, at de ikke modtager penge fra en kunde, men du kan mindske risikoen ved at få hjælp af inkasso.

3. I bevarer de gode kunderelationer

Det er vigtigt at huske på, at manglende betalinger langtfra altid skyldes modvilje fra kunden. I nogle tilfælde er der ganske enkelt tale om dårlig økonomi, og det kan nemt belaste kunderelationen, hvis kunden føler sig jaget af dig.

Et inkassoselskab er ikke kun ekspert i at inddrive penge. De er også eksperter i at indgå aftaler med personer, som sidder i vanskelige situationer rent økonomisk. Det kan for eksempel være i form af en god afbetalingsordning, som er til gavn for begge parter. På den måde får din kunde en bedre oplevelse, for gælden kommer ud af verden.

I mange tilfælde er det også rarere at have et inkassoselskab til at håndtere modvillige kunder. Her har de også ekspertise, og under alle omstændigheder er det bedre, at kunden ser sig vred på inkassoselskabet end på din virksomhed.

Vær opmærksom på – et godt inkassoselskab vil aldrig være ubehagelige overfor dine kunder. De har strenge regler for tone og håndtering af sagerne, så dine kunder ikke får en ubehagelig oplevelse.

4. I får en mere stabil økonomi

Især for mindre eller nystartede virksomheder er det vigtigt at kunne regne med jeres indtægter, og det gør sig især gældende, hvis I har få kunder og store salg.

Et inkassoselskab kan hjælpe jer med at få en mere stabil økonomi. I vil kunne være sikre på, at I får de penge, som kunderne skylder jer, og ofte vil der også være kortere ventetid for at få pengene.

Det giver mere økonomisk råderum, og gør det nemmere for virksomheden at vækste.

5. Du sparer dig selv for bekymringer

Man kan nemt bruge meget til på at bekymre sig om manglende betalinger, og bekymringen ligger især hos chefen, som bærer virksomhedens økonomiske ansvar.

Ved at få hjælp fra en inkassovirksomhed, kan du spare dig selv for mange bekymringer, når betalingerne udebliver, for du ved, at professionelle håndterer problemet.

Der kommer ikke noget konstruktivt ud af at bekymre sig, så overlad indkrævningen af gæld til andre. Det vil give dig bedre tid til at fokusere på de ting, som du er gode til. Husk på, at du trygt kan overlade dine kunder til en god inkasso.