58 procent af datasikkerhedskopier indeholder fejl, viser ny rapport

Udfordringer i forhold til databeskyttelse underminerer ifølge Veeam Data Protection Report 2021 organisationers evne til at gennemføre Digital Transformation (DX) på globalt plan, ligesom 58 procent af sikkerhedskopier indeholder fejl, der efterlader data i ubeskyttet tilstand.

58 procent af datasikkerhedskopier indeholder fejl, viser ny rapport

Veeam® Software, den førende virksomhed inden for backup-løsninger og cloud data management, afslører i rapporten, at der med baggrund i covid-19 og den deraf følgende økonomiske usikkerhed, som 40 procent af CXO’er anser som den største trussel mod deres organisations DX inden for de næste 12 måneder, er utilstrækkelig databeskyttelse, ligesom pandemien påvirker driftskontinuiteten, som forhindrer organisationers transformationsinitiativ.

Veeam Data Protection Report 2021 bygger på interviews med mere end 3.000 it-beslutningstagere fra virksomheder over hele verden for at give forståelse af deres tilgang til databeskyttelse og datahåndtering. Dette studie er det største af sin art og undersøger, hvordan organisationer forventer at forberede sig på de it-udfordringer, de står over for, herunder at reagere på ændringer i efterspørgsel, serviceudfald, globale faktorer (såsom covid-19) samt ambitioner og mål for it-modernisering og DX.

“I løbet af de sidste 12 måneder har CXO’er overalt i verden stået overfor en række unikke udfordringer i forhold til sikring og beskyttelse af data i et stadigt skiftende it-landskab,” siger Danny Allan, Chief Technology Officer og Senior Vice President for Product Strategy hos Veeam og fortsætter:

”I løbet af pandemien har vi set organisationer fremskynde deres DX-initiativer med flere måneder og år for at kunne fortsætte driften af ​​deres forretning. Men måden, hvorpå data skal håndteres og beskyttes, underminerer dem fortsat. Virksomheder bliver bremset af forældet it-udstyr og uddaterede databeskyttelsesfunktioner samt den tid og penge, der investeres i at håndtere de mest presserende udfordringer, covid-19 giver. Indtil de mangler er addresseret, vil organisationer ikke kunne blive transformeret fuldt ud.”

Der skal tages action i forhold til databeskyttelse

Undersøgelsens respondenter sagde, at deres databeskyttelsesfunktioner ikke er i stand til at følge med virksomhedens DX-krav, hvilket er en trussel mod virksomhedernes driftskontinuitet, som potentielt kan have alvorlige konsekvenser for både virksomhedens omdømme og performance. På trods af den vigtige rolle, som sikkerhedskopiering spiller i moderne databeskyttelse, viser undersøgelsen, at 14 procent af al data slet ikke er sikkerhedskopieret, og at 58 procent af gendannelserne mislykkes. Det efterlader virksomhedernes data ubeskyttet og uoprettelig i tilfælde af en afbrydelse på grund af et angreb. Uventede udfald er samtidig almindelige, ofte med skadelige virkninger og datatab som følge heraf. 95 procent af de adspurgte organisationer angiver, at de har lidt tab under uventede afbrydelser i løbet af de sidste 12 måneder, mens en ud af fire servere havde mindst én afbrydelse i løbet af det foregående år. Påvirkningerne af nedetid og datatid opleves alt for ofte. I sidste ende påvirker dette virksomhedernes bundlinje,  og mere end halvdelen af ​​CXO’erne siger, at det kan føre til tab af tillid blandt kunder, medarbejdere og interessenter.

“Der er to hovedårsager til, at sikkerhedskopier og gendannelser mislykkes: Sikkerhedskopier afbrydes, dels fordi der opstår fejl, eller de overstiger den tildelte backup-plads, og dels fordi gendannelserne ikke leverer de nødvendige SLA’er,” siger Danny Allan, Chief Technology Officer og Senior Vice President for Product Strategy hos Veeam og fortsætter

”Kort sagt, hvis en sikkerhedskopi mislykkes, forbliver data ubeskyttet, hvilket er en stor bekymring for virksomheder, da efterdønningerne af datatab og ikke-planlagt nedetid også genererer tilbageslag fra kunder og lavere aktiekurser.

Den usædvanligt hurtige udvikling af det digitale trusselslandskab er endnu en udfordring. Resultatet er en ubestridelig kløft mellem virksomheders evne til at beskytte data og deres behov for DX. Det er presserende, at disse mangler løses i betragtning af, at presset på virksomhederne til at fremskynde brugen af ​​skybaseret teknologi øges, så de fortsat kan tjene deres kunder i den digitale økonomi.”

It-strategier påvirket af covid-19

CXO’er er opmærksomme på behovet for at vedtage en “cloud-first”-strategi samt at ændre måden, hvorpå it leveres som en reaktion på den digitale acceleration skabt i kølvandet af covid-19. Mange har allerede implementeret dette, og 91 procent af dem øgede deres brug af cloudtjenester i pandemiens første måneder. Flertallet af dem siger desuden, at de vil fortsætte med dette, mens 60 procent af virksomhederne planlægger at tilføje flere skytjenester til deres it-leveringsstrategi. Selvom virksomhederne anerkender behovet for at fremskynde deres DX-rejser i løbet af de næste 12 måneder, anerkender 40 procent, at økonomisk usikkerhed udgør en trussel mod deres DX-tiltag.

DX starter med digital fleksibilitet

Fordi virksomheder i stigende grad implementerer moderne it-tjenester, vil utilstrækkelige databeskyttelsesfunktioner og ressourcer føre til, at DX-initiativer vakler eller sågar slår fejl. CXO’erne er allerede klar over dette, og 30 procent indrømmer, at deres DX-initiativ har tabt fart eller er blevet stoppet i løbet af de sidste 12 måneder. Hindringerne for transformation er mange og kan variere fra it-teams, der fokuserer for meget på opretholdelsen af driften under pandemien (53 procent), afhængighed af forældet it-udstyr (51 procent), eller at der mangler kompetencer blandt it-personalet i forhold til implementering af ny teknologi (49 procent). I løbet af de næste 12 måneder vil it-ledere forsøge at få deres DX-rejser tilbage på sporet ved at finde øjeblikkelige løsninger på deres kritiske behov for databeskyttelse, da næsten en tredjedel ønsker at flytte databeskyttelse til skyen.

”En af de største ændringer, vi har set i løbet af de sidste 12 måneder, er utvivlsomt et større digitalt skel mellem dem, der havde en plan for digital transformation, og dem, der var mindre forberedte, hvor førstnævnte fremskyndede deres evne til at gennemføre transformationen, og sidstnævnte tabte fart,” konkluderer Allan og fortsætter:

”Det første skridt mod digital transformation er at være digitalt modstandsdygtig. Alle virksomheder ønsker at modernisere deres databeskyttelse så hurtigt som muligt ved at gøre brug af skyen. I 2023 vil 77 procent af alle virksomheder i verden bruge backup i skyen, øge sikkerhedskopiernes pålidelighed, fordele omkostninger og frigøre it-ressourcer til at fokusere på DX-projekter, der giver virksomheden mulighed for udmærke sig i den digitale økonomi.”

Andre højdepunkter fra Veeam Data Protection Report 2021 inkluderer:

  • Hybrid-IT på tværs af fysiske, virtuelle og cloud løsninger: I løbet af de næste to år forventes de fleste virksomheder gradvist, men bestemt at reducere antallet af deres fysiske servere, at fastholde og styrke deres virtuelle infrastruktur og at omfavne ”cloud-first”-strategier. Det vil resultere i, at skyen kommer til at stå for halvdelen af alle produktions-workloads i 2023, hvilket igen tvinger de fleste virksomheder til at gentænke deres databeskyttelsesstrategi til  nye produktionslandskaber.
  • Hurtig vækst inden for skybaseret backup: Backup-håndtering skifter fra lokale til skybaserede backup-løsninger, der administreres af en tjenesteudbydermed en rapporteret stigning på 29 procent i 2020 til en forventet stigning på 46 procent i 2023.
  • Vigtigheden af ​​pålidelighed: Ifølge 31 procent af respondenterne var forbedring af pålideligheden den vigtigste drivkraft for en global organisation, når det kom til ændring af den primære backup-løsning.
  • Forbedret ROI: 22 procent sagde, at den vigtigste drivkraft til ændringer var at styrke de økonomiske aspekter af deres løsning, hvilket inkluderer forbedret ROI og reduceret TCO.
  • Availability Gap: 80 procent af organisationer har et “availability gap” mellem, hvor hurtigt de kan gendanne applikationer og, hvor hurtigt de rent faktisk har brug for at kunne gendanne dem.
  • Reality Gap: 76 procent har en skillelinje mellem, hvor ofte data er sikkerhedskopieret og, hvor meget data de har råd til at miste efter et nedbrud.
  • Moderne databeskyttelse: 46 procent af organisationer over hele verden vil samarbejde med en BaaS-udbyder (Backup as a Service) inden 2023, og 51 procent planlægger at vedtage Disaster Recovery as a Service (DRaaS)-løsninger inden for samme tidsramme.