Native / Content

Kanal stemme er vores navn på indfødte, dvs. tekster, hvor du som en annoncør er afsendere. Den eneste begrænsning er, at indholdet ikke primært vil sigte mod at sælge bestemte produkter eller tjenester. Uden at løfte et spørgsmål, fortæl et tilfælde, eller CEO, Marketing Manager, Product Manager fortæller (hvis nogen). Teksten offentliggøres for første gang i regelmæssig nyhedsstrøm (ikke kendt som Top News), og den er derefter tilgængelig under menupunktet Kanal stemmer og i et separat løb ud for hovedkørslen.

  • Teksten kan være ca. 3500 tegn inklusive mellemrum
  • Billede skal ledsage teksten
  • Det er på kanalrejse i en måned

Pris: 16.200 DDK