Barometer for Digital Transformation i Affaldsbranchen

Virksomheder i affaldsbranchen er meget kritiske over for deres egen digitale transformation.

Det fremgår af AMCS’ seneste markedsundersøgelse ‘Barometer for Digital Transformation 2018’. Især når det kommer til anvendelsen af nye teknologier såsom ruteoptimering, online kundeportaler og anvendelsen af Business Intelligence, mener affaldsbranchen, at de halter bagud. Og dette på trods af at 64 % af deltagerne forventer at øge deres it-budget. 20 % forventer at øge budgettet med mere end 5 %. Benchmarkundersøgelsen blev foretaget i 2018 med virksomheder fra Europa og USA.

Digital innovation er afgørende for succes i fremtiden

Over 80 % af deltagerne – hvad enten det er kommunerne eller kommercielle affaldsvirksomheder – mener, at digital innovation er afgørende for organisationens fremgang. Øget kundetilfredshed (73 %) og forbedring af produktiviteten (72 %) står øverst på listen over prioriteter. Deruover nævner mere end halvdelen (52 %) også forbedring af deres bæredygtighed. Ifølge undersøgelsen var den største anledning til bekymringer processerne: både harmonisering og digitalisering af virksomhedsprocesserne. I den forbindelse er forældede it-systemer, papiradministration og modvilje mod forandring typiske hindringer.

Succesfaktorer for digital transformation i affaldsbranchen

“Det fremgår af undersøgelsen, at fem aspekter er vigtige for at være succesfuld i den digitale transformation”, siger Mark Abbas, Chief Marketing Officer hos AMCS. “Bortset fra engagerede medarbejdere og et ledelsesteam, som giver folk muligheden for innovation, er det også afgørende med en dybtegående forståelse af de digitale trends og udviklinger i værdikæden. Derudover kommer det også an på, om den nye teknologi anvendes korrekt og smart i organisationen, samt at beslutninger tages på grund af (pålidelige) data”.

Monitorering af den digitale transformation

Ved hjælp af en række påstande, blev deltagerne i undersøgelsen bedt om at vurdere deres organisation i forhold til disse fem aspekter. Gennemsnitsscoren var 6,3 på en skala fra 1-10. En karakter på 6 er bestået. Med en score der kun er lidt over, er der stadig mange muligheder for forbedring.

De vigtigste resultater fra benchmarkinganalysen

1. Digital transformation kræver lederskab i forandringsledelse

Det fremgår tydeligt af undersøgelsen, at ledere i affaldsbranchen er bevidste om hvor vigtige de ‘bløde’ faktorer som fx lederskab og engagerede medarbejdere er.

2. Den digitale del af transformationen er den største udfordring

‘Hårdere’ faktorer, der stimulerer transformationen som fx ‘Business Intelligence / datavidenskab’ og ‘anvendelse af ny teknologi’, har vist sig at være endnu større udfordringer. 60 % af respondenterne gav sig selv en dumpekarakter, når det handler om at anvende nye teknologier. Karaktererne for erhvervsinformation var lidt bedre, men næsten halvdelen (45 %) giver stadig sig selv en dårlig karakter.

3. Forældede systemer udgør den største udfordring for en succesfuld digital transformation

54 % af respondenterne betragter stadig forældede applikationer og systemer, som en næsten uoverstigelig barriere for implementeringen af den digitale transformation.

Hvad gør markedslederne anderledes?

Ifølge Mark Abbas træder en meget interessant gruppe af markedsledere frem i benchmarkinganalysen. “Denne gruppe angriber den digitale transformation på en helt anderledes måde og har andre prioriteter end resten. De arbejder for det meste papirløst, har digitaliseret faktureringssystemerne og har selvbetjenings-webportaler til kunderne. Der er også større sandsynlighed for at de allerede anvender andre digitale teknikker: RFID, GPS-overvågning, ruteoptimering og tablets”.

Den nære fremtid vil være domineret af at udvikle data til brugbar information. Ved hjælp af analyser og Business Intelligence kan man bl.a. få indsigt i udbyttet fra ruter og ordrer på forhånd. Interaktionen med underleverandører kan blive optimeret ved udveksling af digital informationen, og investeringer i digital fakturering og betalinger, betyder at organisationer kan blive 100 % papirløst.