CO2-fortrængningskrav kan bidrage væsentligt til 70%-målet

Onsdag forhandles der i Folketinget om at erstatte det eksisterende iblandingskrav til benzin og diesel med et CO2-fortrængningskrav.

CO2-fortrængningskrav kan bidrage væsentligt til 70%-målet 1
Et CO2-fortrængningskrav vil i modsætning til det nuværende iblandingskrav for alvor åbne op for paletten af grønne løsninger.

Drivkraft Danmark har med sin Plan 2050 fra efteråret 2019 netop foreslået et ambitiøst CO2-fortrængningskrav, der i kombination med elbiler vil bidrage væsentligt til at omstille transporten frem mod 2030 og 2050:

”Det vigtigste er, at vi reducerer transportens klimapåvirkning, og at det sker så omkostningseffektivt som muligt. Det er mindre vigtigt, hvilke teknologier der leverer reduktionen. Derfor kræver vi ikke milliarder fra statskassen, men har bedt politikerne om teknologineutrale krav til vores medlemmer og markedet, så investorer, leverandører og forbrugere får et klart signal om fremtiden”, udtaler Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark

Med den nuværende biobrændstoflov stilles der krav til brændstofleverandørerne om at iblande en bestemt andel biobrændstoffer i benzin og diesel.

Det sker hovedsagelig ved anvendelse af første generations (1G) biobrændstoffer, med varierende grad af bæredygtighed. Biomassen i tanken er dermed ikke 100 procent CO2-neutral. Samtidig peger iblandingskravet ikke i tilstrækkelig grad frem mod 2050.

”Et CO2-fortrængningskrav vil i modsætning til det nuværende iblandingskrav for alvor åbne op for paletten af grønne løsninger. Med fokus på klimapåvirkning frem for iblanding vil teknologier som el, brint, biogas, avancerede biobrændstoffer og PtX konkurrere om at levere de ønskede CO2-reduktioner og dermed sikre en omkostningseffektiv omstilling af transporten”

Også Klimapartnerskabet for landtransport pegede på CO2-fortrængningskrav som ny reguleringsmekanisme baseret på drivmidlernes reelle CO2-effekt.

”Hvis vi skal nå helt i mål, bør vi ikke udvælge én teknologi, men er nødt til at satse på flere teknologier. Det vigtige for klimaet er, at vi straks kommer i gang med at reducere klimabelastningen med de teknologier, der allerede er udviklet, i stedet for at vente på, at udviklingen finder den helt ”optimale” teknologi. Et fortrængningskrav kan allerede på den korte bane levere væsentlige CO2-reduktioner i transporten”