Corona nedlukning: Danske hjem forbruger 8% mere varme

En ny undersøgelse, udarbejdet af tado°, viser, at danskerne har forbrugt 8% mere varme i den forgangne måned, end de gjorde i samme periode sidste år.

Corona nedlukning: Danske hjem forbruger 8% mere varme 1Med en gennemsnitlig udendørstemperaturforskel på kun 1°C kan vejret ikke siges at have spillet nogen afgørende rolle. Forskellen skyldes primært, at vi grundet coronavirussen har opholdt os langt mere hjemme i denne periode.

Den officielle dato for nedlukningen af Danmark var den 12. marts, men antallet af folk, der arbejdede hjemme, var allerede steget i perioden op til nedlukningen.

En gennemsnitlig dansk fjernvarmeregning lyder årligt på 13.852 kroner. Skruer man termostaterne blot 1°C ned, sparer man rundt regnet 700 kroner om året på en gennemsnitlig husholdnings varmeregning. Men ikke alle besparelser behøver at ske på bekostning af komfort.

Ved at anvende intelligente termostater til at styre varmen, kan man opnå markante besparelser på varmeregningen, uden at man behøver give afkald på komforten. En af de særlige fordele ved de intelligente termostater, som man opnår, hvis man er en af dem, der for tiden befinder sig meget hjemme, er, at varmen kan indstilles individuelt rum for rum.

”Mange mennesker ender med at varme hele boligen op til trods for, at det kun er enkelte rum, der er i brug”, siger tado°s medstifter og CPO Christian Deilmann. ”Intelligente radiator termostater gør det muligt at styre varmen på en smart måde, hvor man blandt andet kan opsætte opvarmningsskemaer for de individuelle rum, hvilket kan spare store mængder varme, som ellers ville være gået til spilde.”

Bedre luft giver bedre helbred, produktivitet og præstation

Med en stigning i antallet af hjemmearbejdspladser over de seneste år bør husstandens beboere også overveje at udlufte radiatorerne samt at foretage mere langsigtede forbedringer såsom bedre isolation og mere energieffektive vandvarmere. Det er lige så vigtigt, når man bruger meget tid i hjemmet, at sikre sig at luftkvaliteten er god. Ved at lufte helt ud mindst en gang om dagen i 5-10 minutter kan man undgå forurenet luft, minimere dårlig lugt, øge mængden af ilt og reducere mængden af fugt.  

Nyere forskning ved Center for Indeklima og Energi (DTU) viser, at der er en sammenhæng mellem luftkvalitet og temperatur og elevernes præstationer. Ifølge undersøgelsen forbedredes elevernes præstation med 10% ved at sænke temperaturen i klasselokalet fra 25 til 20 grader, og endnu bedre præstationer opnåede man ved i andet forsøg at fordoble tilførelsen af frisk luft. En god luftkvalitet gør med andre ord både noget godt for helbredet og for produktiviteten, hvilket er vigtigt at have i tankerne i en tid hvor både børn og voksne arbejder hjemmefra.