Dansk Fjernvarme: Tiden er løbet fra New Public Management

Fjernvarmesektoren kan levere 44 procent af hele det danske klimamål i 2030.

Dansk Fjernvarme: Tiden er løbet fra New Public Management 1
direktør for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen,

Men det sker næppe, hvis Forsyningstilsynets forslag til at indhente besparelser med New Public Management gøres til virkelighed, lyder det fra brancheforeningen for fjernvarmeselskaberne.

I en analyse, hvor Forsyningstilsynet har genanvendt McKinseys metode og samme datagrundlag, kommer de frem til, at fjernvarmesektoren kan effektivisere for mellem 820-1.520 mio. kr. i perioden fra 2022 til 2030. For at indfri dette potentiale anbefaler Forsyningstilsynet atter engang indtægtsrammer og benchmark, som indebærer markante administrative byrder for sektoren. Det er imidlertid ikke, hvad der er brug for, lyder det Dansk Fjernvarme, der i stedet efterlyser debat om, hvilke virkemidler, der skal til for at sikre mere effektive selskaber, der samtidig kan levere den grønne omstilling, som Folketinget og selskabernes kunder efterlyser.

– De danske fjernvarmeselskaber kan levere 44 procent af vores samlede klimamål i 2030. Det er en kæmpe opgave, som vi meget gerne tager på os, samtidig med at vi fastholder fokus på at blive mere effektive, så vi kan give vores forbrugere billigere fjernvarme, siger direktør for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, der fortsætter:

– Hvis de mange forsyningsselskaber skal bruge al deres tid og energi på bureaukrati og på at udfylde papirer og skemaer for at tilfredsstille myndighederne, så tager det ressourcer fra det, der er deres kerneopgave, nemlig at levere høj forsyningssikkerhed, billigere varme og grøn omstilling.

Tiden er fløjet fra New Public Management

Dette er nu den fjerde undersøgelse på 6 år, hvor konsulenter har beregnet, hvor meget der kan effektiviseres i sektoren.

– Vi tager også gerne imod bud nummer 5 og 6, men synes egentlig, det er langt vigtigere at få en debat om, hvilke virkemidler der skal til for at sikre endnu mere effektive selskaber. Jeg synes, vi mangler at se, at myndighederne lytter til ønsket om et opgør med New Public Management og detailregulering og i stedet fokuserer på, at selskaberne har de rette betingelser til både at levere grøn varme og til at sikre rammerne, der skal muliggøre, at de kan investere og drive deres selskaber klogt for at reducere deres omkostninger, siger Kim Mortensen.

Fremtiden er grøn

Fjernvarmesektoren har netop offentliggjort en rapport, der viser, hvad der reelt skal til for at sikre en 100 procent grøn varmeforsyning i hele landet i 2030, samtidig med at selskaberne reducerer deres omkostninger til glæde for forbrugerne.

– Vi har leveret en gennemarbejdet rapport, der beskriver, hvad der skal til for, at vi kan bidrage med ikke mindre end 44 procent af Folketingets klimamål på 70 procent CO2-reduktion i 2030. Heri kommer vi med forslag om bl.a. at ophæve krav om samproduktion af el og varme, bedre muligheder for at udnytte geotermi, solvarme, varmepumper, overskudsvarme og balanceret brug af bæredygtig biomasse samt en række andre konstruktive forslag, der kan sikre en grøn fremtid, siger Kim Mortensen

– Det er store investeringer, vi står overfor, og jeg synes, vi af respekt for forbrugerne, der jo også er ejerne, bør give selskaberne mulighed for at fokusere på den store opgave, de står overfor. Derfor synes jeg i al stilfærdighed ikke, tiden er til at eksperimentere med indførelsen af fortidens New Public Management i en sektor, der skal løse fremtidens udfordringer, pointerer han.