Danske virksomheder tøver med at tilbyde medarbejderne fleksibilitet

En ny undersøgelse fra Citrix og Analyse Danmark sætter spørgsmålstegn ved udbredelsen af fleksible arbejdsforhold i Danmark. Danske virksomheder tøver med at tilbyde medarbejderne fleksibilitet 1

Det danske arbejdsmarked bliver ofte italesat som værende fleksibelt i en grad, så medarbejderne i vidt omfang selv bestemmer, hvor og hvornår de er på arbejde. Men i hvor høj grad er det rent faktisk tilfældet?  En ny undersøgelse blandt små og mellemstore danske virksomheder tyder på, at den fleksible arbejdsplads har trange kår i Danmark.

Således viser undersøgelsen, der er gennemført af Analyse Danmark i samarbejde med softwarevirksomheden Citrix, at kun 21 procent af danske virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte tilbyder fleksible arbejdsforhold til alle ansatte. Og det er både overraskende og alarmerende, mener Anette Vainer, landechef i softwarevirksomheden Citrix Danmark.

”Tallene er overraskende i den forstand, at der er en almindelig enighed i erhvervslivet, blandt politikere og blandt arbejdsmarkedsforskere om, at vi i Danmark er nået meget langt, hvad angår fleksibilitet på arbejdspladsen. Resultaterne fra undersøgelsen fortæller dog en anden historie. Det er tydeligt, at små og mellemstore virksomheder i Danmark ikke er særligt fokuserede på at tilbyde medarbejderne fleksible arbejdsforhold,” siger Anette Vainer.

Den fleksible arbejdsplads bliver især defineret ved, at det er muligt at arbejde et hvilket som helst sted på et hvilket som helst tidspunkt. Én dag arbejder man for eksempel fra kontoret, den næste dag hjemmefra og den tredje dag på cafe med en kollega. Ligeledes er det muligt at flytte arbejdet til om aftenen eller i weekenden, hvis der skal frigøres tid til et sygt barn eller en privat aftale. Det betyder også, at det muligt at frigøre tid til transport, hvilket skaber mere tid til enten arbejdsliv eller kvalitetstid med familien.

En sådan organisering af arbejdet bliver benyttet i en række store internationale virksomheder som Google og Microsoft samt i en lang række store danske virksomheder. Men altså i noget mindre grad i små og mellemstore virksomheder, hvilket ærgrer Anette Vainer fra Citrix. Hun beskæftiger sig blandt andet med digital transformation, cloudløsninger og digitale arbejdsmiljøer, der gør det muligt at medbringe hele sit digitale set-up på en telefon, tablet eller computer. Og hendes oplevelse er, at fleksible arbejdsforhold bliver en af fremtidens måder at tiltrække talentfulde medarbejdere.


”Set herfra er det uforståeligt, at så mange danske virksomheder holder fast i 8-16-mentaliteten uden nogen form for modernisering eller ved kun at tilbyde fleksibilitet til udvalgte nøglepersoner. Den slags er med til at gøre medarbejderne stressede, mens fleksible arbejdsforhold typisk skaber gladere og mere produktive medarbejdere. Det er både en fordel for virksomhederne og for samfundet, for produktiviteten kan aflæses direkte på bundlinjen og er med til at øge vores konkurrenceevne som nation,” siger hun.