Der er meget tid at vinde ved at automatisere finansafdelingens regnskabsprocesser

Mange virksomheder har i dag et stort fokus på digitalisering, og corona-pandemien har kun sat yderligere skub i den udvikling.

Debatindlæg: Der er meget tid at vinde ved at automatisere finansafdelingens regnskabsprocesser

Mange går endda så langt som at betragte digitalisering som direkte afgørende for deres overlevelse.

Der er meget at vinde ved at tage nye teknologier som AI, dataanalyse og automatisering i brug. Min erfaring er dog, at finansafdelingen halter efter, når det kommer til at implementere og udnytte disse teknologiske muligheder – fx til at effektivisere manuelle regnskabsprocesser. Dette sætter finansafdelingen under et unødvendigt pres, der kunne være undgået.

Finansdirektøren og hele finansafdelingen har i de senere år fået en mere central rolle hos de store enterprise-virksomheder, og er gået fra traditionelt at være en backoffice-funktion til nu at være en meget mere frontoffice og pro-aktiv funktion, der kan understøtte en virksomhed bedre. Og i disse usikre corona-tider, forventes det også at virksomhedens CFO bidrager til vækst og leverer indsigtsfulde data, så virksomhedens konkurrenceevne opretholdes eller styrkes, samt giver strategisk vejledning om investeringer og prioriteter. Kort sagt, virksomhedens CFO og finansafdelingen skal i dag påtage sig en mere strategisk rolle end tidligere.

Det øgede pres og forventningerne til finansafdelingen gør behovet for smarte og nyttige værktøjer endnu vigtigere. Sammenlignet med øvrige afdelinger, i de fleste virksomheder, har finansafdelingen generelt set ikke implementeret og anvendt ny teknologi på samme måde.

Hos Trintech gennemførte vi for nylig en global undersøgelse om finansafdelingen i næsten 200 virksomheder. Resultaterne viser, at kun 20 % af de adspurgte har grundlæggende eller avanceret automatisering inkorporeret i deres finansafdeling.

Når vi ser nærmere på de områder, der udgør de største udfordringer, siger 27 % af virksomhederne, at de har store udfordringer med regnskabsaflæggelse op mod periodeafslutning. Men også personaleudfordringer udgør en af de største problemer i finansafdelingen. Her vil den største udfordring i løbet af de næste fem år være at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, og det vil sandsynligvis kun blive endnu vanskeligere, hvis flere manuelle rutineopgaver ikke automatiseres.

For mig står løsningen lysende klart. De smarte digitale værktøjer og automatiseringsteknologier, der allerede er tilgængelige i dag og som har vist sig at have mærkbare effekter hos virksomheder, skal implementeres og tages i brug. Man kan ikke blive ved med at have mange manuelle processer, for så risikerer man fejl. Ved at automatisere de opgaver, der ligger i forbindelse med ’Record to Report’, som er processen med at indsamle og behandle data, kan regnskabsprocessen gøres mere effektiv, hurtigere og til en lavere omkostning.

Det er klart, at de virksomheder, der forbliver tøvende med at automatisere deres finansfunktioner, og de, der kun vælger at automatisere et par processer, vil gå glip af muligheden for at strømline yderligere, og i sidste ende risikere at blive mindre konkurrencedygtige sammenlignet med de mere proaktive konkurrenter, der investerer massivt i automatisering. Der er meget tid at vinde og lige så meget tid at spare, ved at tage ny teknologi i brug og automatisere processor i finansafdelingen. Det er en simpel beregning.

Af Michael Hjalsted, nordisk direktør i Trintech