”Der skal fuld blus under kedlerne” i regeringens nye digitaliseringspartnerskab

ATV’s Digitale Vismandsråd roser regeringens nye Digitaliserings-partnerskab og anbefaler at inkludere repræsentanter fra it-forskningsmiljøer.

”Der skal fuld blus under kedlerne” i regeringens nye digitaliseringspartnerskab

Danmark har it-forskning i verdensklasse, men vi mangler strategisk forskning i digitale teknologier, så vi ikke taber forretning og mister vores styrkepositioner inden for digitalisering.

Regeringen lancerede i dag et nyt digitaliseringspartnerskab – et vigtigt initiativ, der kan styrke Danmarks position som skaber af gode, digitale teknologier. Det hilser Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) velkomment. Der er nemlig brug for at øge forskning og teknologiudvikling af digitale teknologier, så Danmark fortsat kan stå stærkt som verdensmestre i digitalisering.

Formanden for ATV’s digitale vismandsråd Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi, Aarhus universitet udtaler:

”Det er meget positivt, at regeringen sætter store ambitioner for digitaliseringen i Danmark. ATV deler den overbevisning med Jim Hagemann Snabe ifm. lanceringen i dag, at vi på en række områder er førende inden for digitalisering – i både udviklingen og brugen af digitale teknologier. Og at der skal fuld blus under kedlerne.”

Vi skal kæmpe for vores digitale styrkeposition

Danmark har solide styrkepositioner, hvad angår digitalisering, som det i den grad er værd at bygge videre på.

Vi har i mange år været på forkant med den offentlige digitalisering, og vi er gode til at skabe brugervenlighed i digitale løsninger. Vi har formået at bruge teknologier i den grønne omstilling, og vi er godt på vej til at bruge nyere teknologier, som data og kunstig intelligens, til at skabe ansvarlige og solide løsninger i bl.a. sundhedssektoren.

ATV’s direktør Lia Leffland udtaler: ”Når vi ser på de digitale teknologier, har vi skabt solide videnøkosystemer med uddannelse, forskning, teknologiudvikling, innovation og implementering. Den danske it-forskning er i verdensklasse og skaber grundlag for teknologiudviklingen mange steder. Vi skal sikre, at økosystemerne fungerer optimalt, og det kan Digitaliseringspartnerskabet bidrage til.”

Mangel på strategisk forskning i virksomheder koster Danmark forretning

Sammenlignet med andre forskningsområder, får It-forskningen en meget mindre andel af forskningsmidlerne. Det virker kontraproduktivt, når nu det er it, der har en stor rolle i at udbrede og styrke digitalisering i Danmark. Det er desuden sådan, at både it-forskningspuljerne og kapaciteten på de datalogiske institutter er en flaskehals for, at industrien kan få nok kompetencer, og de mangler forskningsbaseret arbejdskraft. Det er bl.a. det, som DIREC er sat i verden for, men der skal være mere til. Vores kapacitet til at forske, udvikle og uddanne er simpelthen for lav. Snabe siger i Berlingske i dag, at der skal forskes mere i de digitale teknologier. Det er der i den grad brug for.

Et overset område er den strategiske forskning i virksomhederne. Digitale vismand Ole Lehrmann Madsen uddyber:

”Danske virksomheder bør satse mere på strategisk forskning i digitale teknologier. Det er afgørende for, at vi ikke bliver koblet af mulighederne, når virksomheder i fx Kina og Silicon Valley prioriterer dette højt. Det taber vi potentielle forretninger på.”

Mulighed for at komme på forkant

Det er afgørende, at det nye partnerskab bliver med repræsentanter fra it-forskningsmiljøer, så vi har nogen, der er på forkant med de nyeste digitale teknologier. Den offentlige debat og forskellige it-råd har de senere år haft en dominerende etisk stemme og manglet medlemmer med dyb faglig it-viden. Det giver en ubalance i inputtene, at der ikke er viden fra både det etiske og det it-faglige. Man overser gode muligheder, der selvfølgelig altid skal være ansvarlige.

”I Akademiet for de Tekniske Videnskaber og ATV’s Digitale vismandsråd arbejder vi for at styrke de teknologiske videnøkosystemer. Vi har i ATV arbejdet med digitaliseringens fordele og ulemper, og vi bidrager også gerne med indspil til arbejdet i det nye partnerskab”, fortæller akademidirektør Lia Leffland.