Det Europæiske Miljøagentur vælger DigiPlex co-location løsning i København

DigiPlex, den nordiske markedsleder af innovative, bæredygtige og topsikrede datacentre, har indgået en aftale med Det Europæiske Miljøagentur om hosting af organisationens serverpark.

Det Europæiske Miljøagentur vælger DigiPlex co-location løsning i København

Det Europæiske Miljøagentur (EEA, European Enviroment Agency), som er beliggende i centrum af København, har evalueret deres data-opbevaringsstrategi.

Her blev det tydeligt, at der var behov for at opgradere og sikre de eksisterende rammer for serverrummet væsentligt bedre mod brand og vandskade, og at ventilations- og kølingsforhold også skulle opgraderes til moderne standard.

Datacenter eller cloud?

Forskellige cloud- og co-location muligheder blev vurderet på en række operationelle og finansielle parametre, og valget faldt på en co-location løsning hos DigiPlex i København. Miljøagenturet har mange små applikationer, som kører med det samme workload året rundt. Det viste sig at være uøkonomisk at flytte dem til AWS eller Azure, og desuden var de ikke designet til drage fordel af det. Alternativet til at lave en dyr renovation var derfor at leje plads og serverrum ekspertise hos et datacenter. Særligt har ønsket om at kunne vokse efter behov spillet ind, og det var en selvfølge at leverandøren skulle have en grøn og bæredygtig profil.

“Det har været et vigtigt element i beslutningsprocessen, at jeg præcis ved, hvor vores data ligger, og med den valgte co-location løsning hos DigiPlex er det tilfældet, men nu i et grønt datacenter i nærheden af vores kontor. Økonomisk har der været en besparelse at hente i forhold til selv at skulle istandsætte og sikre mod brand, indbrud og hærværk samt opgradere strøm, køling og ventilation i det eksisterende serverrum. På toppen af det har vi fået frigjort kvadratmeter, så vi kan opsige dyre lokaler andetsteds og flytte folk ind på hovedkontoret,” udtaler Søren Roug, Head of IT and Information Systems, EEA.

En bæredygtig løsning

Den valgte co-location-løsning er i tråd med Det Europæiske Miljøagenturs målsætning om at støtte op om miljøet og bæredygtige IT-løsninger. Der er mange fordele med en co-location løsning, man deler de fysiske rammer med andre på en fleksibel og skalerbare måde, og samtidigt kan man drage nytte af stordriftsfordele ved fx indkøb af grøn strøm.

“Vi er utrolig glade for, at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har valgt en co-location løsning hos DigiPlex i København. Vi deler samme vision om at værne om miljøet, og derfor bygger og driver DigiPlex også kun 100% grønne datacentre, hvor vi udnytter innovative og bæredygtige løsninger til hele tiden at håndtere det stigende behov for dataopbevaring. Det er tydeligt at flere og flere samfundsbevidste virksomheder tænker i grønne IT- og datacenterløsninger, hvor DigiPlex er en oplagt samarbejdspartner,” udtaler Fredrik Jansson, CCO, DigiPlex.

DigiPlex blev etableret i København i 2018 ved overtagelsen af et allerede eksisterende datacenter fra Telia, som efterfølgende blev en af DigiPlex’ nøglekunder. Datacenteret er på 1.600 kvm. Se her for site specifikation.

Så sent som i sidste måned kunne DigiPlex ligeledes annoncere en udvidelse af de danske datacenteraktiviteter med erhvervelsen af en grund på 110.000 m2, der er sikret tilstrækkelig vedvarende energi samt vand-, planlægnings- og byggetilladelser til opførelse af 5 nye datacentre. Det nye danske DigiPlex-datacenter vil, som et vigtigt led i den samfundsmæssige og ikke mindst miljømæssige forpligtigelse, gøre brug af teknologi til genbrug af overskudsvarme integreret med det eksisterende fjernvarmesystem.