Det Miljøøkonomiske Råd gør den grønne omstilling unødvendigt dyr

I en ny rapport anbefaler Det Miljøøkonomiske Råd (DØR), at energiafgiften skal omlægges til en flad CO2-afgift på tværs af sektorer.

Det Miljøøkonomiske Råd gør den grønne omstilling unødvendigt dyr

En sådan afgift vil medføre, at et ton CO2e beskattes med 1.200 kr. for at opfylde målet om en CO2-reduktion på 70 pct i 2030.

Problemet er, at Rådet på transportområdet lægger op til, at den nye CO2-afgift kommer ovenpå de allerede eksisterende afgifter, som altså ikke reduceres. Det sker på trods af, at Det Miljøøkonomiske Råd gang på gang selv har vist, at de danske bilister betaler betydeligt mere end eksternaliteterne retfærdiggør. Samtidig er det værd at bemærke, at elbiler med forslaget fortsat i meget begrænset omfang betaler for eksternaliteter som uheld, trængsel og vejslid.

”Drivkraft Danmark er grundlæggende enig i, at beskatningen skal ændres fra energiafgifter til CO2. Det vil blandt andet give incitamenter til at udvikle nye brændstoffer med lavt CO2-aftryk som for eksempel PtX. Men kæden hopper af, når det Miljøøkonomiske Råd lægger op til, at en ny CO2-afgift på transportområdet skal indføres som tillæg til de eksisterende bilafgifter. For Rådet har selv gang på gang dokumenteret, at bilbeskatningen i Danmark samlet set er alt for høj og bør sænkes. Bilbeskatningen er nemlig langt højere end eksternaliteterne ved bilisme i form af uheld, trængsel, lokalforurening og klimapåvirkninger. Regningen skal – og bliver – betalt. Men øget beskatning vil give et unødigt samfundsøkonomisk tab”, udtaler Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark og tilføjer:

”Det er meget overraskende, at Det Miljøøkonomiske Råd i deres nye rapport slet ikke forholder sig til, hvor meget afgiftsniveauet efter indførelsen af en ny CO2-afgift vil overstige eksternaliteterne ved bilisme. For reduktionen af CO2 skal ske dér, hvor det er billigst. Det er hele pointen med forslaget om en bred og ensartet CO2-afgift på 1.200 kr. pr. ton CO2e for alle brancher. Ved ikke at tage stilling til, i hvor høj grad beskatningen overstiger det samfundsøkonomiske optimale, ender Det Miljøøkonomiske Råd alligevel med at lægge op til en uens beskatning af CO2, som Rådet ellers er stor fortaler for at undgå, da det gør den grønne omstilling dyrere end nødvendigt. Det virker ikke ret gennemtænkt”, slutter Jacob Stahl Otte.