DØR: CO2-skat er vejen til grøn varme og CCS

En ensartet CO2-afgift på 1.200 kr. pr. ton CO2e i 2030 er det absolut mest effektive værktøj til at indfri klimamålet.

DØR: CO2-skat er vejen til grøn varme og CCS

Sådan lyder den helt entydige anbefaling fra formandskabet i De Økonomiske Råd forud for tirsdagens møde i Det Miljøøkonomiske Råd.

Anbefalingerne peger således også på, at indfasningen af en ny ensartet afgift er den samfundsøkonomisk mest effektive måde at gøre danskernes boligopvarmning grøn, lyder det fra fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme.

Her hæfter direktør Kim Mortensen sig ved, at det nuværende tilskudsregime med støtte til nye fjernvarmeprojekter og tilskud til individuelle varmepumper i alt kan løbe op i en ekstraregning på 10 mia. kr. frem mod 2030.

Det er forudsat, at alle 500.000 danske boliger med olie- og naturgas fyr skal udfases ved hjælp af tilskud i stedet for at lade udviklingen ske ved en gradvis indfasning af en CO2e-afgift.

– De miljøøkonomiske vismænds beregninger er tankevækkende og giver stof til eftertanke. Hvis vi i stedet lader udbygningen med grøn varme ske ved hjælp af en CO2-afgift, sparer vi som samfund milliarder af støttekroner, som vi kan udnytte på andre indsatsområder i vores klimahandlingsplan, siger Kim Mortensen.

Afgift over tilskud
Som det er i dag uddeles der tilskud på 10.000-15.000 kr. per bygning til nye fjernvarmeprojekter, mens tilskuddene til individuelle varmepumper ligger på ca. 25.000 kr. for hver husstand. Det indebærer flere problemer, mener Dansk Fjernvarme.

Det leder bl.a. til en uønsket stop’n’go-situation, hvor udbygningen med grøn varme går i stå, når tilskudspuljerne slipper op.

– Tilskuddenes indretning bidrager dog i dag også til en unfair konkurrencesituation, hvor fjernvarmen forfordeles urimeligt med en lavere støttesats. Det kan være med til at udhule nye fjernvarmeprojekter i kollektive naturgasområder, der samfundsøkonomisk og klimamæssigt burde få fjernvarme. Det finder sted ved hjælp af skatteborgernes penge og bryder dermed også med princippet om, at forureneren betaler. Det er langt fra optimalt eller ønskværdigt.

– Ideelt set burde man derfor tage fat i De Økonomiske Råds anbefaling. Ved at varsle en gradvis indførelse af en høj, ensartet CO2-afgift sender man også et markedssignal til forbrugerne om at skifte til en grøn opvarmningsløsning og derved igangsætte en stabil udvikling med konverteringer af danskernes naturgasfyr til fjernvarme og fortrinsvis oliefyr uden for de kollektive forsyningsområder til individuelle varmepumper, lyder det fra Kim Mortensen.

CCS er nøglen
En anden vigtig hovedpointe fra vismændene møder ligeledes opbakning fra Dansk Fjernvarme.

Forudsætningen for det anbefalede afgiftsniveau på 1.200 kr. pr. ton CO2e er en implementering af CCS-teknologien til at lagre og udnytte CO2 fra eksempelvis cementindustrien eller i affaldssektoren.

Lykkes det ikke at få implementeret teknologien, må afgiftsniveauet stige til hele 2.000 kr. per ton CO2e, hvis det ønskede reduktionsmål på 70% skal opnås i 2030, lyder det.

Derfor er CCS-teknologiens implementering også en af de absolutte nøgler til succes i 2030, mener Dansk Fjernvarme, der efterlyser snarest mulig klarhed om rammerne for teknologien, så energiselskaberne kan komme i gang med at investere i omstillingen.

– CCS – og også CCU-teknologien – kan levere et kæmpemæssigt bidrag til at gøre vores affaldssektor grøn. Vi kan opsamle og bortspare CO2’en fra vores affaldsforbrænding, som vi tilmed kan udnytte og omdanne til nye grønne brændstoffer. Samtidig kan fjernvarmen aftage de enorme mængder overskudsvarme fra CCS-anlæggene. Der er derfor mange store fordele ved teknologien, som ifølge vismændene bliver en nøglekomponent for 2030-målet. Derfor er der også behov for en snarlig national strategi på området, så teknologien kan få luft under vingerne frem mod 2030, siger Kim Mortensen.