EET Group lancerer klimapositive forsendelser af IT-produkter

EET Group, en europæisk distributør af IT- og teknologiprodukter, har indført et initiativ for at gøre alle udgående forsendelser til deres forhandlere klimapositive, ved mere end blot at kompensere for emissionerne fra hver forsendelse.

EET Group lancerer klimapositive forsendelser af IT-produkter

Som en del af sin ambitiøse strategi for at minimere miljøpåvirkningen af alle sine aktiviteter, planter EET et træ for hver femte forsendelse af varer fra sine lagre til forhandlere i hele Europa.

Med omkring 1,1 millioner udgående forsendelser om året vil EET plante mere end 220.000 træer om året. Det svarer til beplantning af træer på et areal svarende til to tennisbaner om dagen. Plantning af træer kommer oven på de CO2 kvoter, som EET allerede køber for at udligne emissioner i forbindelse med sine forsendelser.

”Hos EET ser vi nøje på vores klimaaftryk og er fast besluttede på at reducere påvirkningen af vores aktiviteter på klimaet. Som distributør er den største kilde til emissioner vores udgående transport. Med dette tiltag, tager vi det et skridt videre end bare at gøre vores forsendelser klimaneutrale. Ved at forpligte os til at plante et træ for hver femte forsendelse, gør vi denne del af vores forretning klimapositiv, hvilket betyder, at vi kompenserer mere CO2, end vi udleder. Det er ikke kun den rigtige ting at gøre, det giver også god mening forretningsmæssigt,” siger EET Group CEO Søren Drewsen.

EET Group er gået sammen med Ecologi, en virksomhed, der er specialiseret i at levere klimaløsninger med det formål at fjerne 50% af den globale CO2-udledning i 2040 og ansvarligt plante milliarder af træer hvert år. I samarbejde med Ecologi har EET allerede plantet mere end 50.000 træer i Madagaskar, Mozambique og Nicaragua.

En væsentlig del af EET’s forretning er at levere reservedele til IT-produkter og derved forlænge produkternes levetid og dermed reducere elektronisk affald.

”Vi ser en stigende tendens blandt vores forhandlere og slutbrugere til at vedligeholde og opdatere deres elektroniske udstyr og derved bidrage til en mere bæredygtig og miljøvenlig tilgang til den stigende vækst i brugen af elektronisk udstyr. Vi er ligeledes overbeviste om, at klimapositive forsendelser og andre bestræbelser på at reducere og kompensere vores klimaaftryk faktisk gør en forskel for forhandlerne,” siger Søren Drewsen.