Elinstallatører savner bedre integration mellem smart home-systemer

Ifølge en ny undersøgelse fra Schneider Electric er det primære problem for brugen af intelligente enheder i hjemmet, at systemerne ikke i tilstrækkelig grad arbejder sammen.

Elinstallatører savner bedre integration mellem smart home-systemer

Den primære mangel ved smart home-løsninger på markedet i dag er systemernes evne til at arbejde sammen.

Altså en manglende mulighed for at kombinere brugen af flere forskellige produkter på en intelligent måde. Sådan svarer danske elinstallatører i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Megafon for Schneider Electric.

Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativ udsnit af danske elinstallatører og afsøger blandt andet, hvilke mangler elinstallatørerne oplever med de eksisterende smart home-løsninger på markedet. 22 procent svarer, at de savner smart home-systemer, der kan tale bedre sammen med andre enheder. Det er topscoreren blandt de listede muligheder og ligner dermed den største udfordring på området.

”Alle producenter af smart home-løsninger synes formentlig, at lige præcis de leverer det bedste system. Men forbrugerne er slet ikke loyale på samme måde. Vores erfaring er, at de i langt højere grad ønsker at sammensætte produkter og løsninger efter behov. Derfor er det nødvendigt, at markedet tænker meget mere i retning af integration mellem smart home-enheder, så kunden kan sammensætte sin hele egen skræddersyede løsning på tværs af producenter,” siger Martin Hannibal, Product Manager i Schneider Electric Danmark.

Schneider Electric blev i januar rangeret helt i top på det internationalt anerkendte Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder. I Danmark har virksomheden netop lanceret smart home-systemet Wiser. Det er baseret på en åben protokol ZigBee 3.0, hvilket betyder, at dets komponenter ikke er låst til systemet. Dermed kan andre udbydere tage Wiser-produkter med i deres systemer, hvis de ønsker det. På globalt plan er Schneider Electric i gang med at indgå partnerskaber med andre udbydere af smart home-løsninger.

Det nye smart home-system fra Schneider Electric udmærker sig desuden ved at gøre det muligt at automatisere sig vej til energioptimeringer i private hjem. Dermed kan systemet blive et våben i klimakampen for private med et ønske om at bidrage til reduceringen af verdens CO2-udledning.

Spørgeskemaundersøgelsen viser dog, at det lige nu er småt med danske boligejeres motivation for at spare på energien via smart home-løsninger. Vel at mærke på trods af at interessen for smart homes ser ud til at være i markant vækst.

Således har 68 procent af de adspurgte elinstallatører oplevet stigende interesse på smart home-systemer fra private inden for de seneste 3-5 år. Alligevel angiver kun 2 procent af elinstallatørerne, at energibesparelser udgør boligejernes begrundelse for at investere i denne type produkter.

Ifølge Det Internationale Miljøagentur står bygninger for 36 procent af den samlede CO2-udledning i EU. Et forhold der understreger perspektivet i at reducere vores klimaaftryk ved at fokusere på energioptimering i eksisterende byggeri.

Det svarer de adspurgte elinstallatører på spørgsmålet ”Er der noget, du savner ved de smart home-løsninger, der findes i dag (mulighed for at angive flere svar)?”

At de kan tale bedre sammen med andre enheder 21 procent
At de er billigere 9 procent
At løsningerne er mere intuitive at anvende 7 procent
At de har flere funktioner 7 procent
At installationen er nemmere 3 procent
Andet 17 procent
Savner ikke noget 46 procent
Ved ikke   3 procent