En værktøjskasse til et godt lederskab

Virksomheder har brug for gode og handlekraftige ledere, som gennem deres lederskab er med til at indfri ambitiøse organisatoriske mål og skabe resultater, som kan mærkes på virksomhedens bundlinje.

En værktøjskasse til et godt lederskab 1Lederudvikling er derfor et vigtigt parameter for at kunne udføre et målrettet og ambitiøst lederskab.

Gennem et uddannelses- og udviklingsforløb, specielt udviklet til ledere hos Stifinder, kan man få solide lederskabskompetencer, der vil være brugbare og aktuelle i den daglige ledelse.

Stifinderprogrammet har hjulpet næsten 2000 ledere til at videreudvikle deres lederegenskaber, som de til dagligt bruger i deres organisationer.

En Stifinder kan skabe resultater

En uddannet Stifinder bliver derfor ekspert i at skabe forandringer i den respektive organisation. Succesen i uddannelsesforløbet ligger i, at stifinderen opnår en dyb personlig selvindsigt. Dermed også en klarhed om, hvordan man på bedst mulig måde kan opnå de organisatoriske mål, som er blevet fremsat. De kompetencer som Stifinderen får med sig i bagagen, er ikke kun brugbare i organisationen, men gør sig derimod også gældende i deres familie- og privatliv.

Stifinderprogrammet er modulopdelt, så man kommer til at arbejde indenfor 3 moduler:

  • Modul 1: Stifinder Strategien (5 dages varighed)
  • Modul 2: High Performance Teams (4 dages varighed)
  • Modul 3: Autentisk Ledelse (5 dages varighed)

Under modulforløbet vil man arbejde med den personlige ledelsesstil samt ledelsesmæssige og personlig adfærd, som dermed giver deltageren mulighed for at udvikle deres lederskabsevner. Så man igennem uddannelsen er med til at udvikle proaktive ledere, som kan realisere ambitiøse mål. Både i deres arbejdsliv såvel som i deres personlige liv.