Energiprojekter reducerer CO2-udledning og sparer kommunen for mange penge

Over ti år har 300 energiprojekter årligt givet en besparelse på ca. 18 mio. kr. og en reduktion på ca. 520 ton CO2

Energiprojekter reducerer CO2-udledning og sparer kommunen for mange penge 1
Ny scenebelysning i Kulturcenter Mantzius

Rudersdal Kommune er god til at spare på energien i sine egne bygninger og overgår endog de ambitioner, som er beskrevet i kommunens klima- og energipolitik.

Her lyder målet for 2016-2021, at energiforbruget skal reduceres med 15 pct. Men allerede nu forventer kommunen at have opnået en besparelse på 17-18 pct. ved udgangen af 2020. Et tidligere sparemål på 20 pct. for perioden 2010-2015 endte med at blive på knap 23 pct.

I 2009 begyndte kommunen for alvor at se kritisk på sit energiforbrug og har frem til 2019 udført mere end 300 store og små energiprojekter. Investeringerne kaster nu hvert år en besparelse af sig på ca. 18 mio. kr. om året.

På de ti år er der samtidig opnået en reduktion i CO2 på 5.200 ton – ca. 40 pct. af den samlede udledning.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi i kommunen gør så meget for at spare på energien, og at vi opnår så gode resultater, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Det er vigtigt, at vi går foran som kommune, da vi samtidig går ud og hjælper lokale virksomheder i den grønne omstilling med bl.a. at spare på energien og reducere udledningen af CO2.

I 2019 har Rudersdal Kommune gennemført ikke mindre end 32 projekter. De drejede sig blandt andet om at optimere belysning, ventilation og varmeanlæg yderligere.

To konkrete eksempler er ny LED-belysning over kunstgræsbanen på Birkerød Idrætscenter og udskiftning af scenebelysningen på Kulturcenter Mantzius.

Fokus på et bedre indeklima

I 2020 fortsætter Rudersdal Kommune sin indsats for at spare på energien i sine mange bygninger og introducerer samtidig nye digitale løsninger, der skal forbedre styringen af varme og ventilation i det daglige arbejde yderligere.

Målet er ikke kun at reducere CO2 og spare penge, men også at forbedre indeklimaet.

I 2020 og de kommende år sætter Rudersdal Kommune fokus på at kunne forbedre indeklimaet. Der skal blandt andet sættes indeklimamåler på en lang række lokaler for at kunne overvåge og handle ud fra reelle data om CO2, temperatur, fugt og lystilstand.

Court Møller fortsætter:

– Der kommer hele tiden nye teknologier, som kan hjælpe os videre på vej med denne indsats. Lige nu er vi meget optagede af at opsætte sensorer i vores bygninger, der kan give os et helt nyt overblik over energiforbrug og kan måle indeklimaet. Det er en udvikling, som jeg forventer mig meget af.

Vedvarende energikilder som solceller og varmepumper vil også være vigtige fokusområder i årene frem.