Energistyrelsen tilbyder gratis rådgivning om boligforbedringer

Efter en mangedobling af henvendelser fra boligejere om klimavenlige boligforbedringer vil Energistyrelsen videreføre og udvide tilbud om gratis borgerrettet rådgivning.

Energistyrelsen tilbyder gratis rådgivning om boligforbedringer
Illustration: SparEnergi.

Du vil gerne have en bedre bolig, der samtidig sparer CO2 og penge på varmeregningen – men hvor skal du begynde?

Måske hos Energistyrelsen. I hvert fald har Energistyrelsen besluttet at tilbyde gratis indledende rådgivning som en del af SparEnergi.dk.

Rådgivningen er en videreførelse og udvidelse af et eksisterende tilbud, hvor borgere kan få direkte personlig rådgivning ved at ringe eller skrive til rådgivningstjenesten.

”Vi oplever en kæmpe interesse for energiforbedringer som varmepumper eller nye vinduer, når vi f.eks. giver tilskud fra Bygningspuljen eller deltager i inspirationsmøder rundt om i landet. Mange er i tvivl om, hvad de skal gøre, og hvordan de skal komme i gang. Derfor gør vi en særlig indsats for at hjælpe boligejerne på vejen til mere klimavenlige boliger,” siger Energistyrelsens vicedirektør Stig Uffe Pedersen.

Mangedobling af henvendelser

Hos rådgivningstjenesten kan man f.eks. få svar på spørgsmål om at søge tilskud fra Bygningspuljen, skrotte oliefyr, blive tilsluttet fjernvarmen, installere varmepumpe og efterisolere boligen.

Antallet af henvendelser er mangedoblet efter lanceringen af Bygningspuljen i efteråret:

”Bygningspuljen har vist, at borgerne er klar til at energirenovere, og rådgivningen gør det nemmere at komme fra tanke til handling og dermed et lavere energiforbrug i boligerne. Det er meget positivt, for det er afgørende at få nedbragt energiforbruget i boliger, hvis vi skal nå Danmarks klimamål på en økonomisk ansvarlig måde,” siger Stig Uffe Pedersen.

Rådgivningstjenesten kommer ud lokalt

Rådgivningstjenesten stiller også op til lokale arrangementer om energiforbedringer.

”Vi har gode erfaringer fra inspirationsmøder, og under Covid-19 har vi haft stor succes med webinarer. Møderne tilrettelægges i samarbejde med kommunerne, så vi sammen kan hjælpe boligejere i gang og holde momentum for den grønne omstilling. Så vi stiller vores eksperter gratis til rådighed for kommunerne,” siger Stig Uffe Pedersen.

Fakta om rådgivningstjenesten

  • Rådgivningstjenesten er en del af Energistyrelsens SparEnergi.dk, der skal fremme energibesparelser hos borgere, erhvervslivet og myndigheder.
  • Borgere kan kontakte rådgivningen direkte via mail på info@sparenergi.dk eller på telefon 31 15 90 00
  • Rådgivningstjenesten bidrager også til lokale arrangementer om tilskud til konvertering af varmekilde og energiforbedringer i samarbejde med kommunerne. Interesserede kommuner kan skrive til info@sparenergi.dk
  • Rådgivningstjenesten blev først lanceret i 2016. Antallet af henvendelser til rådgivningen er steget støt de seneste år og voldsomt i forbindelse med åbningen af Bygningspuljen i oktober 2020.
  • Energistyrelsen har for nylig besluttet at forlænge rådgivningsindsatsen frem til og med 2024.
  • Rådgivningstjenesten varetages af en ekstern leverandør.
  • Læs mere på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning

Kilde: Energistyrelsen