EUDP støtter fremtidens grønne energiteknologier med 291 mio. kroner

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 53 nye energiteknologiske projekter med 291 mio. kr., der fremmer udviklingen af grønne og klimavenlige energiteknologier.

EUDP støtter fremtidens grønne energiteknologier med 291 mio. kroner 1EUDPs bestyrelse har i årets 2. uddelingsrunde valgt at støtte en bred palette af nye teknologier, der vil gavne den grønne omstilling. Det gælder f.eks. udvikling af elbilsladestandere, der kan levere fleksibilitet til balancering af el-nettet og et projekt, der vil øge energieffektiviseringsindsatsen i bygninger gennem øget digitalisering.

EUDP har også givet støtte til et projekt, der skal designe og teste et mindre biogas-til-metanol demonstrationsanlæg, hvor den producerede metanol skal anvendes i transportsektoren ligesom der er givet støtte til et projekt, der skal udvikle et koncept, der kan forlænge levetiden af havvindmøller. I 2019 uddelte EUDP i alt 473 mio. kr. til fremtidens energiteknologiske løsninger.

Støtte til internationalt samarbejde om CO2 lagringsteknologier

Samtidig reserverer EUDP ca. 22 mio. kr. til, at Danmark kan deltage i det internationale ERA-Net udbud Accelerating Carbon Capture Storage Technologies (ACT). Målet med ACT er at fremskynde implementeringen af teknologier til Carbon Capture Usage & Storage (CCUS) og aktivt dele viden om CCUS. EUDP vil således kunne støtte den danske deltagelse i internationale samarbejdsprojekter, som har til formål at udvikle og demonstrere CCUS-teknologier. CCUS-teknologier er relevante i forhold til power-to-X, da de muliggør indfangning og udnyttelse af kulstof som er en nødvendighed for produktion af f.eks. metanol, metan mv. EUDP vil offentliggøre yderligere information om denne ansøgningsproces i foråret 2020.

”I EUDPs bestyrelse er vi glade for igen at kunne give tilsagn til så mange perspektivrige projekter, der kan bidrage til regeringens målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030. Vi støtter vigtige områder, der bidrager til grøn omstilling i transportsektoren, lagring af vedvarende energi samt digitalisering af energisektoren og inden for energieffektivisering. Det er netop områder, der har brug for en hjælpende hånd”, siger bestyrelsesformand for EUDP, Anne Grete Holmsgaard.

”De danske virksomheder og deres udviklingsarbejde er helt afgørende for, at vi kan lykkes med at nå klimamålene. Jeg håber derfor, at mange virksomheder vil benytte muligheden for at søge i næste runde (marts 2020), hvor vi kan bidrage med op til 250 mio. kr. i tilskud. Vi er ikke mindst interesseret i større virksomhedsdrevne udviklings- og demonstrationsprojekter, der har et klart kommercialiseringspotentiale og potentiale til at bidrage til målsætningen om 70 % reduktion af drivhusgasser. Erfaringen fra tidligere har været, at EUDP-støttede projekter øger meromsætningen hos virksomhederne ”, slutter Anne Grete Holmsgaard.

Fakta om EUDP-støtten i 2. uddelingsrunde 2019

EUDP har modtaget 90 projektansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på godt 582 mio. kr., hvoraf bestyrelsen har valgt at bevilge støtte til i alt 53 projekter med et samlet støttebeløb på 291 mio. kr. De støttede projekter udgøres af henholdsvis 34 EUDP-projekter og 19 IEA-projekter.

I 2019 har EUDP uddelt i alt 473 mio. kr. til fremtidens energiteknologiske løsninger.

Fordeling af tilsagn på teknologiområde

Biomasse 53 mio. kr. 10 projekter
Brint og brændselsceller 44 mio. kr. 2 projekter
Energieffektivitet 43 mio. kr. 8 projekter
Systemintegration 36 mio. kr. 5 projekter
Solenergi 8 mio. kr. 1 projekter
Vind 92 mio. kr. 8 projekter
IEA 15 mio. kr. 19 projekter