Europas digitale demokratiplatform fylder 10 år
Hjem Nyheder Europas digitale demokratiplatform fylder 10 år i 2022

Europas digitale demokratiplatform fylder 10 år i 2022

Af Redaktionen

I 10 år har europæere digitalt kunne påvirke den politiske agenda i EU gennem det europæiske borgerinitiativ.

Fødselsdagen blev fejret med online debat om, hvordan vi digitalt kan forbedre demokratiet i hele EU.

Den 2. juni 2022 kunne det europæiske borgerinitiativ fejre 10-årsjubilæum, og denne milepæl blev fejret med en debat om emnet 10 år med det europæiske borgerinitiativ – er vi klar til fremtiden? Arrangementet, som blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i Bruxelles, blev åbnet af EØSU’s formand Christa Schweng og Dubravka Šuica, som er næstformand for Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi.

Det var en hybriddebat med deltagere fra hele EU, hvoraf nogle er med fysisk i Bruxelles, og andre medvirkede online. I nogle af sessionerne så de tilbage på de sidste 10 år med det europæiske borgerinitiativ og fokuserede på både succeshistorierne og problemerne. Andre sessioner var orienteret mod fremtiden for borgerinitiativet som et redskab til at engagere flere unge, og andre igen vil lægge lægt på de nuværende initiativtageres synsvinkel.

Europas digitale demokratiplatform fylder 10 årDerudover var der fokus på, hvordan borgerinitiativet og andre lignende metoder til borgerinddragelse har bidraget til at udvikle demokratiet, med særligt fokus på betydningen af trusler mod demokratiet, og drøfte, hvordan vi yderligere kan styrke demokratiet i EU.

Hvad er det europæiske borgerinitiativ?

Det europæiske borgerinitiativ er det første redskab, som gør det muligt for borgere fra alle EU-landene at samles om at opfordre til at ændre EU-lovgivningen på de områder, de anser for at være vigtige.

Borgerinitiativet blev indført med Lissabontraktaten (ikrafttræden den 1. december 2009) og startede den 1. april 2012, da den første forordning om det europæiske borgerinitiativ trådte i kraft. Dette førte til det første borgerinitiativ, som blev registreret på Europadagen den 9. maj 2012. Et af de borgerinitiativer, der kom kort tid efter (“Vand og sanitet er en menneskeret! Drikkevand er et offentligt gode, ikke en råvare!”), blev det første, der opnåede de krævede 1 million underskrifter fra EU-borgere i mindst 7 EU-lande.

Formålet med borgerinitiativet er at engagere EU-borgere på tværs af grænserne i spørgsmål af fælles interesse og skabe en følelse af samhørighed, fælles deltagelse og partnerskab, der styrker det europæiske civilsamfund og demokrati.

Det europæiske borgerinitiativ kan benyttes inden for de politikområder, hvor Europa-Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning. Det gælder miljø, landbrug, transport, forbrugerbeskyttelse, sociale rettigheder og andre sager, der påvirker folks dagligdag.

Borgerinitiativer kan iværksættes af en gruppe af initiativtagere fra mindst 7 EU-lande. Først skal Kommissionen tjekke, om borgerinitiativet er juridisk levedygtigt, inden den giver initiativtagerne grønt lys til at begynde at indsamle underskrifter. Når de har fået 1 million underskrifter, og disse er blevet kontrolleret af de nationale myndigheder, vil EU-kommissærerne give et officielt svar på initiativet, hvor de fortæller, om Kommissionen vil foreslå ny lovgiving eller ej, og hvorfor.

I løbet af de seneste 10 år har mere end 800 borgerinitiativtagere startet næsten 90 europæiske borgerinitiativer og indsamlet mere end 16 millioner underskrifter fra hele EU.  De har benyttet sig af deres ret til at tage et vigtigt emne op på EU-niveau, og har dermed sat gang i debatten, øget folks bevidsthed om deres sag og medvirket til politisk forandring.

Desuden har alle EU-borgere ret til at underskrive og støtte igangværende borgerinitiativer.

Det seneste initiativ, som Kommissionen registrerede den 27. april 2022, er “Slut slagteæraen”. Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at udelukke husdyravl fra aktiviteter, der er berettiget til landbrugsstøtte og inkludere etiske og økologiske alternativer såsom celledyrkning og planteproteiner. De ønsker desuden, at der bliver indført incitamenter til produktion og salg af plantebaserede produkter og produkter, der kommer fra celledyrkning.

Der er i øjeblikket 17 europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamler underskrifter om forskellige emner, bl.a. nye regler, der skal reducere klimaændringerne, om beskyttelse af dyr, om idræt, om databeskyttelse, om EU’s handelspolitik og om en basisindkomst for alle borgere.

Vellykkede borgerinitiativer

Blandt de borgerinitiativer, der har opnået 1 million underskrifter og har modtaget et officielt svar fra Kommissionen, kan f.eks. nævnes:

  • Rent vand og sanitet er en menneskeret! Drikkevand er et offentligt gode, ikke en råvare!: Det er det første borgerinitiativ, som fik indsamlet 1 million underskrifter, og det førte til en revision af EU’s drikkevandsdirektiv, så EU-landene nu er forpligtet til at forbedre adgangen til vand og sikre, at sårbare og marginaliserede grupper har denne adgang.
  • Indfør et forbud mod glyphosat, og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider: Dette initiativ opfordrede EU-landene til at forbyde glyphosat, ændre godkendelsesproceduren for pesticider og fastsætte EU-dækkende obligatoriske reduktionsmål for pesticidanvendelse. Som reaktion på dette initiativ reviderede Kommissionen den generelle fødevarelovgivning for at øge gennemsigtigheden af EU’s risikovurdering i fødevarekæden. Dertil kommer, at fra jord til bord-strategien indeholder ambitiøse mål for pesticidanvendelsen, bl.a. en reduktion med 50 % af brugen af de farligste pesticider og en tilsvarende mindskelse af risikoen ved denne brug.
  • Slut med opdræt i bure: Dette initiativ opfordrede til at vedtage lovgivning, der skulle forbyder anvendelse af bure til visse opdrættede dyr. I sit svar forpligtede Kommissionen sig til inden udgangen af 2023 at fremlægge et lovgivningsforslag om at udfase og i sidste ende forbyde anvendelse af bursystemer for alle dyr, der er nævnt i initiativet.

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>