Flot klimaaftale med fjernvarmen i centrum

Store energiøer, PtX og grøn biogas.

Flot klimaaftale med fjernvarmen i centrum 1
Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme

Det bliver fremtiden med ny klimaaftale, hvor fjernvarmen som omdrejningspunkt er det kit, der skal binde det hele sammen og sikre en ny effektiv energisektor i fremtiden.

Det er en flot, grøn aftale, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

Fremtidens energi skal komme fra havmølleparker og store energiøer langt ude på havet.

Vindmøllestrøm skal kombineres med geotermi, overskudsvarme og havvand til at opvarme vores boliger og erhverv, mens den på den længere bane i tiden Med andre ord bliver sektorkobling den hoveddør, som det nye energisystem skal finde vej igennem, og fjernvarmen bliver den nøgle, der skal få det til at lykkes.

– Det er en kæmpe stor og enorm spændende opgave, vi står overfor, når vi skal i gang med udvikle fremtidens helt grønne samfund. Vi er gang med at tage de første men store skridt væk fra silotænkningen, hvor vi ser hver teknologi og hver sektor for sig. Nu skal vi tænke det hele sammen i ét stort, grønt energisystem, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, som fortsætter:

– Med aftalen har Folketinget taget et skridt væk fra konkurrenceudsættelse og kortsigtede økonomiske gevinster til i højere grad at tænke i planlægning og fælles ejerskab af vores energiinfrastruktur. Det, er jeg sikker på, er en klog vej at gå, når man tænker på de store samfundsinvesteringer, vi står overfor.

– I centrum for det hele er den fællesskabsejede fjernvarme og de 60.000 km. fjernvarmerør, der ligger under jorden og fungerer som et kæmpe batteri for den fluktuerende strøm fra vind og sol. Det kollektive fjernvarmenet kan bruge energien og lagre den, når den er der, og kan producere både varme og el, når sol og vind svigter, så der stadig er strøm til vores fjernsyn, på vores sygehuse, i vores transport og alle de andre steder, hvor vi i stigende omfang bruger strøm. Dermed står fjernvarmesektoren med nøglen til fremtidens grønne og sammenhængende energisystem, siger Kim Mortensen.

Hel grøn varme
Med den nye klimaaftale er partierne blevet enige om at fjerne nogle af de barrierer, der har hindret fjernvarmen i at blive 100 procent grøn. Det gælder blandt ophævelse af krav om, at fjernvarmeselskaberne skal bruge gas, og det gælder barrierer for at huse med naturgasfyr kan komme på den grønne fjernvarme. Men det gælder også et stop for udrulning af den økonomiske regulering, der i mange år har været en trussel for den grønne omstilling af fjernvarmen.

Det glæder Dansk Fjernvarme.

– Vi har musklerne, vi har kompetencerne, og frem for alt har vi viljen til at sikre, at vi når i mål med den grønne omstilling. Med dagens aftale får vi nu også frigjort os fra nogle af de forældede bånd og banet vejen for en hel grøn boligopvarmning. Derfor er der god grund til at kippe med flaget for en flot aftale og for en grøn fremtid, lyder det fra Kim Mortensen.