Fremskyndet digitalisering og forstærket edge er blandt nøgletendenserne på tværs af det digitale økosystem

Da hele verden i lyset af COVID-19-pandemien, nærmest natten over, gik online, blev betydningen af datacentre og den totale afhængighed af dem i alle samfundslag en vedvarende påmindelse om krisen.

Fremskyndet digitalisering og forstærket edge er blandt nøgletendenserne på tværs af det digitale økosystem 1Denne virkelighed vil manifestere sig på nye måder i 2021, når datacentret og informationsøkosystemet, der kredser om det, kommer ud af pandemien med en fjerde afgørende rolle, komplet med alle de forventninger og ansvar, der indebærer. Dette er blandt de nye 2021-datacentertrends identificeret af eksperter fra Vertiv (NYSE: VRT), en global udbyder af kritisk digital infrastruktur og kontinuitetsløsninger.

Det har længe været forventet at datacentre kunne levere høje standarder indenfor tilgængelighed, men skiftet mod større almennytte vil være synligt på to måder. For det første vil disse høje forventninger til netværkstilgængelighed strække sig dybt ind i landdistrikterne og fjerntliggende områder og bringe kritiske applikationer til flere dele af befolkningen.

Dette vil øge presset på datacentre for at opretholde forbindelse, selv ved de ydre områder af netværket. For det andet vil enhver skelnen mellem tilgængelighed og tilslutningsmuligheder forsvinde, da muligheden for at sikre og beskytte forbindelser på tværs af stadig mere distribuerede hybridnetværk bliver lige så meget et krav som ethvert traditionelt mål for datacentrets oppetid.

”Datacentre har bevæget sig i retning af større offentlig nytte i nogen tid, men pandemien har krystalliseret behovet for at etablere de officielle ”autoværn”, der har været almindelige inden for andre områder,” udtaler Gary Niederpruem, chefstrateg og udviklingschef for Vertiv. ”Dette handler ikke kun om at arbejde hjemmefra, selvom det er en del af det. Det handler endnu mere om at støtte den digitale økonomi i dens mest missionskritiske former, som inkluderer øget afhængighed af telemedicin og sundhed, forbedret e-handel og global telekommunikation og massemedier.”

Pandemien har reelt etableret en ny basislinje for digital infrastruktur, hvor industrien tilpasser sig og til sidst bevæger sig ud over den globale nedlukning. På denne baggrund identificerede Vertivs eksperter adskillige andre nye tendenser for 2021. De er:

– Digitaliseringen rykker hurtigt fremad: COVID-19 vil have en varig effekt på arbejdsstyrken og it-økosystemet, der understøtter den nye arbejdsmodel fra hjemmet. Vertiv-eksperter forventer, at den pandemimotiverede investering i IT-infrastruktur fortsætter og udvides, hvilket muliggør mere sikre, pålidelige og effektive eksterne arbejdsfunktioner. Overblik, selv fra distancen, og -administration bliver altafgørende for succesen med disse modeller med arbejde hjemmefra. Der er allerede opstået remote service-funktioner for at minimere behovet for on-site serviceopkald, og denne praksis vil sandsynligvis fortsætte længe efter pandemien. Alle de forsigtige skridt, der tages tidligt i krisen, vil blive fremskyndet, når pandemien bevæger sig ind i 2021, og organisationerne accepterer disse ændringer – ikke som en midlertidig omvej, men snarere som en permanent tilpasning til den måde, vi arbejder og gør forretninger på. Over tid vil det, der gøres ansigt til ansigt versus eksternt, ændre sig, og ændringen vil blive drevet af kunder, der ønsker at minimere deres tilstedeværelse on-site. Det øger betydningen af forbindelse, fjernovervågning, dataanalyse og endda kunstig intelligens for at træffe beslutninger.

” Såkaldt Recovery kræver en mentalitetsændring for de fleste organisationer,” udtaler John-David Lovelock, Research VP hos Gartner, i en nylig erklæring. ”Der er ingen vej tilbage. Der skal være en nulstilling til med fokus på at bevæge sig fremad.”

– Flytning af store datacenterfunktioner til små rum og som edge computing: Dagens edge computing er mere kritisk, mere kompleks og funktionelt en udvidelse af datacentret snarere end det glorificerede IT-skab fra fortiden. Omkostninger og kompleksitet har forhindret implementering af datacenterets bedste sider i disse rum, men det ændrer sig. Vertivs eksperter forventer et fortsat fokus på at bringe hyperscale og enterprise-level muligheder til disse edgesteder. Dette inkluderer større intelligens og kontrol, øget vægt på tilgængelighed og termisk styring og mere opmærksomhed på energieffektivitet på tværs af systemerne.

”Uanset hvor der er en høj databehandlings-densitet, vil der være et behov for edge computing. Efterspørgsel og omfang vil kræve en mere modstandsdygtig og intelligent edge-infrastruktur,”udtaler Giordano Albertazzi, præsident for Vertiv i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA). ”Vi ser en udvidelse af edge computing i mange lande, og det vil i sidste ende strække sig til nye markeder. Edge-implementeringer er også tæt tilpasset til andre nøgletendenser såsom 5G og miljømæssig bæredygtighed, og integrationen af ​edge-steder indenfor energinet kan understøtte overgangen til vedvarende energi.”

– 5G-samtalen drejer sig om energiforbrug og effektivitet: I denne tidlige fase af 5G-planlægning og lanceringer har diskussionen med rette fokuseret på de ultimative fordele ved teknologien – øget båndbredde og reduceret latency – og de applikationer, den vil muliggøre. Men da mange lande begynder deres 5G-udrulning i 2021, og de der tidlig tager det til sig begynder at drive bredde og skala, skifter fokus til de betydelige energiforbrugsforøgelser, som 5G medfører, og strategier til at implementere det mere effektivt. Netværkstætheden, der er nødvendig for fuldt ud at realisere mulighederne med 5G, medfører uundgåeligt øgede energibehov – der er anslået til at være 3,5 gange mere end 4G. Det kommende år vil der være større fokus på at styre den betydelige stigning i energiforbruget ved at udforske mere effektive produkter og praksis.

– Bæredygtighed kommer på forkant: 5G er en del af en bredere fortælling om bæredygtighed. Efterhånden som spredningen af ​​datacentre fortsætter og endog accelererer, især i det hyperscalerede rum, står disse cloud- og colocation-udbydere over for øget kontrol af deres energi- og vandforbrug. Forstærkningen af ​​klimaforandringssamtalen og skiftende politiske vinde i USA og globalt vil kun øge fokus på datacenterindustrien, der tegner sig for ca. 1% af det globale energiforbrug. Det kommende år vil vi se en bølge af innovation med fokus på energieffektivitet på tværs af datacentrets økosystem. Fordelene for datacenteroperatører er klare, begyndende med omkostningsreduktion, overholdelse af eksisterende og forventede regler og den goodwill, der følger med at etablere en ledende position i den globale bæredygtighedsbevægelse. Hold derfor øje med vigtige innovationer på tværs af datacenterinfrastrukturområdet og især inden for termisk styring.