​Politikerne vil spare på erhvervsuddannelserne for at få mere politi på gaden

Når man fratager erhvervsuddannelserne at gøre opmærksom på sig selv ved specifikt at gå efter markedsføring, så bytter man betjente for håndværkere.

​Politikerne vil spare på erhvervsuddannelserne for at få mere politi på gaden 1Det giver ikke mening at på strandhugst i budgettet til information, kommunikation og markedsføring på erhvervsskoler som bytte for flere politifolk. Det bør adskilles, så flere unge mennesker fortsat kan stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne.

I den politiske aftale om erhvervsuddannelserne fra 2015 nævnes der specifikt, at erhvervsuddannelserne skal øge deres markedsandele betydeligt. Dette opnås kun ved at være i dialog med de unge mennesker og invitere dem inden for – det er netop hvad markedsføring bruges til på erhvervsskolerne, fx via introforløb, besøgsdage, uddannelsesmesser mv.

Ja, så det er alvorligt, for det handler ikke om busreklamer og glitterpapir, men om at rekruttere unge mennesker til tømrervirksomheden, el-virksomheden, it-virksomheden, produktionsvirksomheden – alle virksomheder, der skaber værdi til vores samfund.