Mennesket eller maskinen – hvem er mest etisk?
Hjem TEKNIK Mennesket eller maskinen – hvem er mest etisk?

Mennesket eller maskinen – hvem er mest etisk?

Af Redaktionen

Er brug af kunstig intelligens uetisk i sig selv, og er det uetisk at være fordomsfri, som kun maskiner kan være?

Debat om kunstig intelligens er ofte fagligt og etisk ensidige.

Teknologien forsinkes eller stoppes på grund af unuancerede debatter uden it-faglig dybde. ATV’s Digitale vismænd nedsætter derfor et fagligt dataetisk råd til at skærpe debatten.

ATV’s Digitale Vismandsråd nedsætter et fagligt dataetiske råd for at nuancere debatten om kunstig intelligens – på et stærkt fagligt grundlag. Rådet vil bidrage til en stærk og konstruktiv debat om AI.

Digital vismand Bent Dalager, partner, KPMG New Tech udtaler:

”I øjeblikket handler den dataetiske debat om hvorledes vi kan undgå at skade den enkelte i forbindelse med brug af AI. Vi mangler den vinkel, at etik handler om at gøre det gode for samfundet, evt. til skade for nogle få. Den manglende vinkel forhindrer os i at udnytte det store potentiale, AI har for at forbedre samfundet og vores velfærd. I ATV mener vi, at den blinde vinkel skyldes manglende faglighed i debatten, eksempelvis tror mange, at AI skaber bias. Virkeligheden er, at AI ofte afslører bias”.

ATV’s faglige dataetiske råd vil arbejde for mere etiske løsninger på velfærdsområdet og på medmenneskelige udfordringer og offentliggør derfor fem dogmer, der skal være med til at skabe opbakning til en etisk udvikling af AI.

Se dogmerne her

Forestil dig et økonomisk råd uden økonomer

Baggrunden for at nedsætte et Fagligt Dataetisk Råd er, at de fleste råd, som har digitalisering eller data som omdrejningspunkt, udelukkende eller i stor udstrækning ikke består af personer med formelle faglige kompetencer inden for rådets domæne, se oversigter længere nede. Ser man til gengæld på Det økonomiske råd (https://dors.dk/raad-vismaend/oekonomiske-raad), er der en overvægt af professorer i økonomi. En række medlemmer kommer dog også fra fagbevægelsen. I modsætning til Det økonomiske råd har det nuværende og allerede eksisterende Dataetiske råd ingen medlemmer, der har en datalogisk uddannelse og få med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Sine Zambach, Adjunkt, Institut for Digitalisering, CBS, udtaler:

”Det er vigtigt for demokratiet, at folk i alle aldre får set, hvad der foregår under kølerhjelmen i de forskellige digitale teknologier. IT – og i stigende grad kunstig intelligens – er i den grad samlende for samfundet i dag, så vi skal alle vide, hvad de indeholder af begrænsninger og potentialer.”

”At sige til folk, at de helt skal stoppe med at bruge google og sociale medier for at undgå datamisbrug, svarer lidt til at fortælle unge mennesker, at afholdenhed er den bedste måde at undgå kønssygdomme og graviditet.”

Jan Damsgaard, professor, Institut for Digitalisering, CBS, digital vismand, ATV, udtaler:

Mennesket eller maskinen – hvem er mest etisk?”Kun ved at anvende AI kan vi påvirke udviklingen og sørge for at danske normer og værdier indarbejdes i anvendelsen. Hvis vi vælger at sidde på sidelinjen, mister denne enestående mulighed og må underordne os andres beslutninger.”

”AI bliver en væsentlig kilde til vores fremtidige økonomiske vækst. Hvis vi ensidigt fokuserer på AI’s begrænsninger spiller vi hasard med danskernes velstand”

Stephen Alstrup, CEO, SupWiz, Professor, Datalogisk Institut, KU, digital vismand, ATV, udtaler:

”Vi ser ikke alene en mangel på vilje til at prioritere, at eksisterende lovgivning overholdes, men også stor mangel på IT-faglig kompetence i den etiske debat, udformningen af loven og dernæst opretholdelsen af denne. Som konsekvens heraf sker der daglige brud på loven, og omvendt bliver AI ikke brugt nok til de positive potentialer, som også findes. Vi anbefaler, at dataetisk råd får flere datafaglige profiler.”

Pernille Kræmmergaard, ph.d., Direktør, DI2X, digital vismand, ATV, udtaler:

”Jeg kan ikke se, hvordan vi som samfund kan sikre at vi fremadrettet kan leve op til hverken borgernes eller medarbejderes krav og forventninger til velfærdsydelser, uden øget brug af data og kunstig intelligens. Det er efter min mening afgørende, at vi får start gang i udviklingen, og at vi mere risikovilligt og modigt får afprøvet og taget nye løsninger i brug, end vi gør i dag”

Medlemmer

ATV’s Faglige Dataetiske Råd består af repræsentanter fra ATV’s Digitale Vismandsråd og suppleres derudover af personer med relevans for vigtige debatter. Medlemmerne er sidestillet organisatorisk og er alle forpersoner:

  • Bent Dalager, Partner, cand.scient.datalogi, KPMG NewTech, digital vismand, ATV
  • Sine Zambach, Adjunkt, Institut for Digitalisering, CBS
  • Jan Damsgaard, professor, Institut for Digitalisering, CBS, digital vismand, ATV
  • Pernille Kræmmergaard, ph.d., Direktør, DI2X, digital vismand, ATV
  • Stephen Alstrup, CEO, SupWiz, Professor, Datalogisk Institut, KU, digital vismand, ATV

 

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>