Arval Mobility Observatory løfter sløret for danske virksomheders mobilitetstendenser i 2022
Hjem UNDERSØGELSE Ny undersøgelse: Arval Mobility Observatory løfter sløret for danske virksomheders mobilitetstendenser i 2022

Ny undersøgelse: Arval Mobility Observatory løfter sløret for danske virksomheders mobilitetstendenser i 2022

Af Redaktionen

En ny undersøgelse viser, at coronapandemien og dens hybride arbejdsformer mod forventning ikke har dæmpet danske virksomheders investering i firmabiler.

 Danske virksomheder investerer stadig stort i firmabiler og varevogne på trods af, at mange arbejdspladser har indført hybride arbejdsformer i kølvandet på pandemien.

Blot 6 procent af de adspurgte virksomheder er begyndt med eller overvejer at tilpasse deres flåde- og mobilitetspolitikker for at tage højde for denne nye tendens.

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse, der er foretaget blandt 301 flådeansvarlige i Danmark.

Den internationale undersøgelse, som er udført i 26 lande inklusive Danmark af analyseenheden Arval Mobility Observatory, viser tre overordnede tendenser for danske virksomheders bilparker.

For det første fokuserer danske virksomheder fortsat på at elektrificere deres flåde, men deres forventninger til omstillingshastigheden holder sig på det niveau, der blev observeret før covid-19. For det andet er medarbejdernes brug af alternativ mobilitet steget i samme tidsperiode. Og slutteligt har de seneste to års hjemmearbejde ikke medført investeringsnedgang i danske virksomhedsflåder.

Hybridarbejde spiller ikke længere en rolle for danske firmabiler

På trods af samfundssituationen fortsætter danske virksomheder med at udvide og forny deres bilpark. Kun 7 procent af danske flådeansvarlige mener således, at covid-19 har påvirket størrelsen på deres bilpark, hvilket er et fald fra hele 72 procent sidste år. 94 procent svarer desuden, at de ikke har ændret på virksomhedens mobilitetspolitik i forhold til hjemmearbejde.

I tråd med den europæiske trend forventer 95 procent af de danske flådeansvarlige derfor også, at virksomhedens flåde enten forbliver stabil eller vokser i løbet af de næste tre år. Blot 4 procent forventer et fald.

Det er især forventningen til øget vækst i virksomheden, der ligger til grund for, at danske virksomheder (55 procent) ser et øget behov for flere køretøjer i flåden. Samtidig anser halvdelen (49 procent) firmabilen som et vigtigt aktiv til rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af eksisterende.

“Analysen viser tydeligt, at danske virksomheders flåder er blevet modstandsdygtige selv under turbulente forhold. Flådeansvarlige ser fortsat optimistisk på fremtiden og er fast besluttede på at fortsætte investeringen i bæredygtig mobilitet. Derudover er det også interessant at se, at firmabilen er ved at blive et direkte gode, man markedsfører sig på over for medarbejdere, selvom hjemmearbejde for mange er blevet the new normal,” siger Andreas Knudsen, kommerciel direktør i Arval Danmark.

Elektrificeringen fortsætter på samme blus som før covid-19

Selvom flere virksomheder hopper med på elektrificeringsbølgen og 59 procent i dag allerede har mindst én elektrificeret bil i flåden, forventes omstillingshastigheden til elbiler at forblive på linje med niveauet, der blev observeret før pandemien.

Samme tendens gør sig gældende på tværs af de resterende lande i undersøgelsen. 66 procent af virksomhederne har allerede implementeret – eller overvejer at implementere – hybridbiler, plug-in-hybrider og/eller fuldt elektriske personbiler inden for en treårig periode. Forventningerne til en fuldt elektrificeret personbilpark inden for tre år forbliver dog på samme niveau som før covid-19, hvilket ligeledes er gældende for elektrificerede varebiler.

Samtidig udgør diesel- og benzinbiler fortsat en vigtig del af danske virksomheders flådesammensætning. Her forventer de, at knap halvdelen af personbilerne (47 procent) og næsten syv ud af ti af varebiler (67 procent) stadig vil have forbrændingsmotor over de næste tre år.

Alternative mobilitetsløsninger supplerer bilparken

Carpooling, firmacykler, delebiler og betalt offentlig transport som alternative mobilitetsløsninger udgør en stadigt større del af virksomhedernes mobilitetsstrategi. På tværs af de europæiske lande svarer 77 procent af virksomhederne således, at de har gennemført eller har planer om at investere i alternative mobilitetsløsninger inden for de kommende tre år, mens over seks ud af ti (65 procent) allerede har indført mindst én alternativ mobilitetsløsning.

Arval Mobility Observatory løfter sløret for danske virksomheders mobilitetstendenser i 2022

Andreas Knudsen

Ganske bemærkelsesværdigt halter Danmark her efter det europæiske gennemsnit: 59 procent af de danske virksomheder svarer, at de har indført alternative mobilitetsmuligheder, mens det europæiske gennemsnit ligger på 65 procent. I front ligger Tyskland, Holland og Storbritannien, hvor henholdsvis 84, 81 og 81 procent svarer, at de allerede har indført alternative transportløsninger.

Andel af virksomheder, der har implementeret mindst én alternativ transportløsning:

Tyskland                             84 procent

Holland                               81 procent

Storbritannien                   81 procent

Frankrig                              74 procent

Italien                                  72 procent

Finland                                70 procent

Spanien                              69 procent

Portugal                              68 procent

Østrig                                  66 procent

Belgien                               64 procent

Schweiz                              64 procent

Luxembourg                       63 procent

Slovakiet                             63 procent

Sverige                               60 procent

Danmark                             59 procent

Grækenland                        58 procent

Rumænien                          54 procent

Norge                                  52 procent

Tjekkiet                               52 procent

Polen                                   42 procent

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>