NNIT skal understøtte dokumentationen af sikkerhedsdata for COVID-19 vaccine

NNIT har siden 2014 været en af AstraZenecas betroede leverandører og skal nu stå for det kritiske arbejde med implementeringen af et sikkerhedsdatasystem i forbindelse med markedsføringen af deres COVID-19 vaccine.

NNIT skal understøtte dokumentationen af sikkerhedsdata for COVID-19 vaccineNNIT skal understøtte AstraZeneca i processen og udnytter her sin ekspertise inden for globale lægemiddelsikkerhedssystemer til at imødegå de udfordringer, der er på patientsikkerhedsområdet, alt imens den globale pandemi står på.

NNIT skal stå i spidsen for dette globale og regionale projekt, som omfatter koordinering og overordnet styring af AstraZenecas vaccinearbejde samt opfølgning på og overvågning af (pharmacovigilance) COVID-19 vaccinens effekt og bivirkning(er) efter markedsføring.

Partnerskabet fokuserer på hurtig skalering af global udrulning.

Siden juni 2020 har NNIT’s implementeringsteam arbejdet tæt sammen med AstraZeneca, i et hidtil uhørt tempo, omkring design af og eksekvering på projektet – for dermed at kunne indfri forventningerne til hurtig markedsføring af vaccinen.

Rasmus Koch Nelund, Corporate Vice President, Life Sciences, NNIT, siger uddybende om samarbejdet:

NNIT leverer end-to-end implementerings- og supportservices inden for en etableret ramme udviklet af et dedikeret team af eksperter inden for lægemiddelsikkerhedssystemer. For at imødegå projektets kritiske deadlines, samtidig med at vi skal sikre præcise data og overholdelse af alle regulativer, gennemfører vi projektet i flere parallelspor. Vi er utrolig glade for, at vi kan stille op med vores ekspertise til sådan et projekt, og at vi dermed også er et led i kampen mod Corona-pandemien. Som en del af verdenssamfundet mærker vi, at det her haster, og vi har indsat vores bedste folk til at understøtte AstraZeneca i deres arbejde med at levere en vaccine til verdens befolkning så hurtigt og så sikkert som muligt.”