Nu skal bredbånd helt ud i alle dele af Danmark

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kampen for at få rullet lynhurtigt bredbånd uNu skal bredbånd helt ud i alle dele af Danmark 1d i hele landet intensiveres i dag, hvor regeringen åbner for pulje på 100 mio. kroner, som er målrettet de tyndt befolkede områder i Danmark.

I dag åbnes en ny æra i kampen for at rulle lynhurtigt bredbånd ud i hele landet. Som noget nyt har regeringen sammen med alle Folketingets partier lavet nye og mere fokuserede rammer for at søge om tilskud til bredbånd i hele landet.

”Med afsæt i teleforliget har regeringen afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i år. Samtidig har vi målrettet puljen mod tyndt befolkede områder og gjort det nemmere for små projekter at kvalificere sig til tilskud,” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).
Der er ca. 200.000 tilskudsberettigede adresser i 2018. I 2017 var der ca. 270.000 støtteberettigede adresser. Forskellen skyldes ikke kun fjernelsen af byzoneadresser i bykommuner, men bl.a. også at flere adresser har fået bedre dækning.

”Jeg er meget tilfreds med, at alle partier i Folketinget bakker op om de nye rammer for bredbåndspuljen. Jeg vil opfordre alle interesserede – og ikke mindst dem, som bor på i tyndt befolkede områder – til at søge om tilskud til lokale bredbåndsprojekter”, siger teleminister Lars Chr. Lilleholt.

Tidsplan

De væsentligste datoer for årets bredbåndspulje:

13.-28. juni Informationsmøder
Mandag den 25. juni Ansøgningsrunden for 2018 igangsættes
Søndag den 1. juli Bekendtgørelse om bredbåndspuljen 2018 træder i kraft
Fredag den 31. august Sidste frist for, at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser
Onsdag den 3. oktober Sidste frist for at annoncere projekter
Onsdag den 31. oktober Ansøgningsfrist
Medio december Udsendelse af tilsagn / afslag om tilskud