Ny analyse fra Salesforce viser at kampen for tid er den store udfordring for startups og SMV’er

I en ny undersøgelse har Salesforce indsamlet svar fra 2.200 SMB’er ejerledere og startups i UK og EMEA om deres kamp for at opnå balance mellem arbejde og fritid – og hvilke områder der udgør de største tidsrøvere.

Ny analyse fra Salesforce viser at kampen for tid er den store udfordring for startups og SMV'er 1Målet er at få afdækket hvordan Salesforce bl.a. kan bidrage til at skabe en sundere balance via ny teknologi og digital transformation. Rundt regnet 200 af de adspurgte kom fra Norden.

Salesforce er for nyligt kåret som “#1 Best Workplace in Europe”, men tager også en stor interesse i hvordan teknologi og uddannelse kan bidrage til at skabe balance hos deres omverden og kundegrundlag.

Selvstændige og nystartede virksomheder kæmper dagligt med at finde balancen mellem arbejde og et godt helbred, hvor de ikke bliver fysisk og mentalt kørt ned. Den skævvridning medfører også et pres på deres virksomheders drift og udvikling, men målet er at teknologi kan hjælpe til at løse de udfordringer.

Blandt de udsagn undersøgelsen blandt andet fandt er:

Er du ikke officielt på ferie, er du på arbejde

Mere end halvdelen af ​​SMB-ejerne mener at regelmæssigt arbejde på ferie udgør overarbejde. Interessant nok vurderer kun en tredjedel dog, at regelmæssigt arbejde i weekenderne er overarbejde. Medmindre du er officielt på ferie, synes mange ejere, at du officielt er på arbejde. Og det har stor indflydelse på den fysiske og psykiske sundhed.

Næsten halvdelen af ​​SMB-ejere mener, at mangel på tid har en negativ indvirkning på deres eller deres medarbejderes personlige helbred, og mere end en fjerdedel siger, at de eller deres medarbejdere har taget sygeorlov af psykiske årsager.

20% fortryder de startede egen forretning

Tæt på to tredjedele af SMB-ejere blev motiveret af en bedre balance mellem arbejde og liv, da de startede deres forretning. Men kun halvdelen tror, ​​at de rent faktisk har opnået en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv. Samtidig indrømmer over en femtedel af respondenterne at de fortryder, de har startet deres egen virksomhed, mens to femtedele er mindre lidenskabelige om deres forretning nu, end da de først startede.

Drømmen om en bedre balance lider ofte skibbrud på grund af tidspresset. Små virksomheder taber tid gennem ineffektive kundeserviceprocesser og særligt kundeservice ses af SMB-ejere som en særlig stor tidsbyrde – men de forstår også, hvor vigtigt det er for at skabe succes.

Kunderne stjæler tid, men automatisering er vejen frem

40% mener, at stigende kundekrav koster dem tid, som kunne have været brugt til at løse andre problemer, på trods af at næsten halvdelen også mener ​​at det at tiltrække og fastholde nye kunder er den bedste måde at forbedre deres forretning.

At finde nye måder at reducere tidsbyrden for kundeservice og newbiz er et kritisk område  for alle små virksomheder uanset branche. Teknologi ses som et vigtigt redskab til at løse denne ubalance. To tredjedele af SMB-ejerne mener at automatisering er den største hjælp til deres forretning. Samme antal mener, at digital transformation vil have en positiv indvirkning.

Cloud og AI er in, blockhain halter stadig bagefter

Cloud og AI har en forventet positiv rolle at spille, men der er mindre lyst til at inddrage blockchain og cryptocurrencies; en indikation af en meget praktisk tilgang til at spare tid.

Af de teknologier, der står til deres rådighed, skiller især procesautomatisering sig ud som den klare favorit i kampen for at finde mere tid. Automatisering er den mest attraktive for små virksomheder og giver en klar indikation af en pragmatisk præference for modne, intelligent outsourcede værktøjer og cloud-baserede platforme, snarere end hastværk med at inddrage nyere, men mindre velprøvede teknologier som f.eks. blockchain.

I en dagligdag hvor arbejdspres og mangel på tid er i modstrid til ønsket om et bedre helbred, kan selv små forbedringer i tidsallokering gøre en væsentlig forskel i det overordnede tilfredshedsniveau. Uanset udfordringerne viser analysen en klar kollektiv ambition om at finde bedre og klogere måder at løse nogle meget specifikke tidsrelaterede problemer på, og udnytte teknologiens evne til at muliggøre bæredygtig forandring.

Rapporten viser også at intelligente automatiseringsværktøjer, giver en vigtig og hurtigt tilgængelig måde for små virksomheder at finde de ekstra minutter og timer, der virkelig vil gøre en forskel, tid, der kan bruges til at udvikle sunde virksomheder – med fysisk og mentalt overskud hos både ejer og medarbejdere.