Ny rapport: Tech-virksomheder bidrager med 332 mia. kr. til Danmarks BNP

”Alle med omtanke for Danmarks vækstmuligheder bør have fokus fast rettet på at styrke rammevilkårene for de såkaldte S&E virksomheder.”

Ny rapport: Tech-virksomheder bidrager med 332 mia. kr. til Danmarks BNP 1Sådan siger Charlotte Rønhof, formand for Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV’s Science & Engineering komite, der den 17. marts offentliggør ATV’s spritnye rapport: “State of the Nation – Danmark som Science & Engineering region”.

ATV, der er Danmarks største teknologiske tænketank, har defineret et helt nyt snit ind på Danmarks erhvervsliv i form af virksomheder, der lever af at omsætte teknisk viden til løsninger og forretning, deraf navnet ”Science & Engineering” (S&E).

I sin nye rapport slår tænketanken fast, at Danmarks S&E virksomheder både vokser langt hurtigere, eksporterer mere og er langt mere produktive end Danmarks øvrige erhvervsliv.

“Analysen fastslår, at S&E virksomhederne er vækstmotoren i Danmark. Det er også de virksomheder, som vi har brug for, når det gælder om at finde danske klimaløsninger,” siger Charlotte Rønhof.

Rapporten viser, at S&E-virksomhederne står for 1/4 af dansk erhvervslivs samlede omsætning, og at de samlet set bidrager med 332 milliarder kroner til Danmarks BNP – hele 22 procent mere end industrien, der ”kun” bidrager med 273 milliarder kroner.

1144 S&E-startups løber fra alle

Der er tredje år i træk, at ATV kortlægger Danmarks S&E virksomheder, og den nye rapport dokumenterer, at virksomhedernes betydning for Danmarks økonomi er støt stigende.

Rapporten viser således, at der i dag findes 2.339 S&E-virksomheder i Danmark – 19 flere i forhold til sidste år – og at de skaber aktivitet og arbejdspladser i hele Danmark. Beskæftigelsen i virksomhederne er siden sidste år steget med 5.747 fuldtidsansatte til i alt 303.819 fuldtidsansatte. Det svarer til 13,6 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark og 22,3 pct. – eller mere end en femtedel – af beskæftigelsen i den private sektor.

Særligt Danmarks vækstlag af S&E startups udvikler sig hurtigere end alle andre former for startups. Analysen viser, at der er godt 1.100 S&E-startups i Danmark, der er under 16 år gamle. Det interessante ved denne gruppe er, at de vokser langt hurtigere, omsætter for langt mere, eksporterer tidligere og ansætter langt flere medarbejdere end øvrige nye, danske virksomheder. S&E-startups bidrager med andre ord langt mere til Danmarks fremtidige vækst og velfærd.