Ny regering med ny grøn retning

Det er et flot grundlag for en ny regerings arbejde, med fokus på mere grøn omstilling og mindre fokus på bureaukrati.

Sådan lyder konklusionen fra fjernvarmeselskabernes brancheforening som kommentar til den kommende regerings politiske forståelse.

I en kommentar til den politiske forståelse som Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten netop har indgået, siger direktør for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen:

  • Et ambitiøst mål om 70 procent vedvarende energi i 2030 er et flot mål, der vil medvirke til at drive teknologiudviklingen i Danmark. Vi får brug for at bringe alle teknologier i spil og vi får brug for et sammenhængende energisystem, hvor vi sikrer effektiv udnyttelse af den stigende vedvarende energi samtidig med.
  • Vi skal have den grønne omstilling op i kadence og det er jeg sikker på, at vi med nye, ambitiøse mål, øget fokus på forskning og udvikling samt inddragelse af hensynet til klima og energi i Finansministeriets regnemodeller, vil medvirke positivt til.
  • Jeg er glad for, at den nye regering vil tage et opgør med den centralisering og det bureaukrati, der er vundet frem, særligt i forsyningssektoren, de senere år. Beslutninger træffes bedst af dem, der er tættest på at blive ramt af konsekvenserne af dem. Derfor hilser jeg det velkomment, at den nye regering vil tage et opgør med centraliseringen og give noget af tilliden til hverdagens eksperter tilbage, så vi kan fokusere på det vi hver især er bedst til i stedet for at skulle bruge vores ressourcer på at udfylde regneark.