Ny tech-skole med fokus på digital empowerment af etniske minoritetskvinder lanceres i København – SAP Experience Center lægger lokaler til

Kvinder med minoritetsbaggrund får muligheden for at blive IT-studerende, når ReDI School of Digital Integration lanceres i København den 5. september i SAP Experience Center.

Kvinder med minoritetsbaggrund får muligheden for at blive IT-studerende, når ReDI School of Digital Integration lanceres i København den 5. september i SAP Experience Center.

Projektet har til formål at skabe et levende tech-fællesskab af elever, frivillige og virksomheder, der vil give kvinderne nye professionelle og sociale muligheder og sætte skub i deres integration.

Det er fuldstændig afgørende for en vellykket integration i det danske samfund og arbejdsmarked at kunne navigere i den digitale verden. Derfor åbner ReDI School en non-profit tech-skole i København med fokus på digital opkvalificering af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund for at give dem nye sociale og professionelle muligheder.

ReDI School afholder lanceringsevent i SAP Experience Center d. 5. september – temaet for eventet er “digital empowerment”, og en række talere fra både det private, det offentlige og civilsamfundet vil deltage. Eventet afholdes i samarbejde, da ReDI School og SAP Experience Center har et fælles fokus på at indfri det store potentiale, der ligger i den digitale verden som en driver for positiv forandring i samfundet.

Åbningstalen holdes af Cecilia Lonning-Skovgaard (V) – Integrations- og Beskæftigelsesborgmester i København, og talere tæller derudover Jes Randrup Nielsen fra Coca-Cola, Carsten Videcrantz, CEO hos Cisco, samt Mette Blauenfeldt, sektionschef hos Dansk Flygtningehjælp.

Opstarten af ReDI School i København er finansieret af Coca-Cola Foundation og skolens arbejde støttes endvidere af bl.a. SAP Danmark, IBM Danmark, Jayway by Devoteam, Dansk Industri, Dansk Flygtningehjælp, Bydelsmødre og Welcome House. ReDI School har til formål at skabe større værdi for nogle af de 80.000 etniske minoritetskvinder, der står uden for arbejdsmarkedet, ved at opkvalificere deres IT-færdigheder og skabe nye sociale og professionelle muligheder. Frivillige undervisere fra IT-industrien skal lære kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund digitale færdigheder på forskellige niveauer, herunder basiskendskab til computere og kodning. Skolen starter det første 6-ugers pilot kursus i oktober og fortsætter i foråret med 12-ugers kurser.

Ida Jepsen, leder af ReDI School i Danmark, er drevet af en mission om at skabe nye muligheder for disse kvinder, som har et kæmpe uforløst potentiale. Derudover lægger hun vægt på, at projektets fokus er at give kvinderne evner, som de ikke får andre steder, og som der er stor efterspørgsel efter på nutidens og fremtidens arbejdsmarked.

Baggrunden for skolen skal findes efter flygtningekrisen i 2015, hvor et stort antal flygtninge ankom til til Tyskland.

Her undersøgte den danske kaospilot og sociale serie-iværksætter, Anne Kjær Riechert, hvilke behov de nytilkomne mennesker havde for at tilknytte sig det tyske arbejdsmarked og samfund. Svaret blev non-profit tech-skolen ReDI School of Digital Integration – og det har været en stor succes lige siden. I Tyskland underviser de over 1000 elever om året- heraf 60% kvinder. 1 år efter at være startet på ReDI School kommer ca. 38% i betalt arbejde eller praktik, 40% i uddannelse og ca. 5% springer ud som freelancere eller iværksættere.

“Vi ved alle, hvor afhængige vi er af den digitale verden i vores privatliv og især i vores professionelle liv. ReDI School henvender sig til en af de mest sårbare grupper i det danske samfund, og har fokus på at give dem evnerne til at navigere i det digitale. Vores erfaring fra Tyskland er, at en stor del af vores elever kommer videre i deres professionelle liv, og det giver stor selvtillid og et socialt ståsted for kvinderne, der bliver dynamiske medborgere i deres nye hjemland,” siger Anne Kjær Riechert, CEO hos ReDI School

Jes Randrup Nielsen, der er Public Affairs, Communications & Sustainability Director for Coca-Cola Denmark fik øjnene op for ReDI School, da han hørte Anne Kjær Riechert holde oplæg i Coca-Cola-regi i München:

”Projektet lød fantastisk. Så efter oplægget tog jeg fat i Anne og sagde, at det skal vi da også gøre i Danmark, for vi har jo de samme udfordringer,” siger Jes Randrup Nielsen.

”Alle vinder ved det her. Kvinderne, samfundet, familien, staten og virksomhederne, der får ny engageret og motiveret arbejdskraft.”

Jes Randrup Nielsen hjalp Anne Kjær Riechert og Ida Jepsen med udforme en ansøgning til The Coca-Cola Foundation om midler til at opstarte en skole i Danmark. En måned senere kom svaret fra bestyrelsen i Atlanta: The Coca-Cola Foundation ville støtte omkostningerne til ReDI Schools første år med 134.000 dollars svarende til knap 900.000 danske kroner.

PROGRAM – LANCERING

17.00: Velkomst v. Ida Jepsen, leder i Kbh, og Anne Kjær Riechert, CEO af ReDI School

17.10: Åbningstale v. Cecilia Lonning-Skovgaard, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, København Kommune

17.30: Oplæg v.

Thomas Madsen, Head of SAP Experience Center Copenhagen
Jes Randrup-Nielsen, PA, Communications & Sustainability Director, Coca-Cola DK
Mette Blauenfeldt, Centerleder for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp
18.00: Pause

18.20: Panel (på engelsk). Deltagere:

Rita Butman, tidl. Elev hos ReDI School, nuværende frivillig + Customer Support Engineer, Cisco
Carsten Videcrantz, Adm. direktør, Cisco Denmark
Tino Albrecht, Senior Solution Architect, SAP
Josefine Devantier, Head of Marketing, Jayway by Devoteam
18.50-20.00: Mad fra Send Flere Krydderier, drikkevarer fra Coca-Cola + networking på tagterassen