Ny undersøgelse viser: Covid-19-ændringer i arbejdslivet skaber et usikkert it-sikkerhedsmiljø

One Identity, der er førende inden for identitetsbaseret sikkerhed, lancerer i dag en global undersøgelse, der viser, hvordan it- og sikkerhedsteams ser på effekterne af et covid-19-drevet arbejdsmiljø.

Ny undersøgelse viser: Covid-19-ændringer i arbejdslivet skaber et usikkert it-sikkerhedsmiljøResultatet giver et indblik i de best practices, der er opstået over de seneste måneder – og viser, hvordan virksomhederne arbejder på at opnå dem.

Undersøgelsen tager afsæt i det faktum, at 99 procent af respondenterne svarer, at deres organisation skiftede til fjernarbejde som en direkte følge af covid-19. Kun en tredjedel af disse svarer, at overgangen gik ”smidigt”. Godt seks ud af ti respondenter oplyser, at organisationens cloud-infrastruktur spiller en mere central rolle i dag end for et år siden – og 31 procent mener, at det fuldt ud skyldes covid-19-situationen. Skyen er blevet en nødvendighed i vores nye måde at arbejde på, og skyen bidrager også til øget fleksibilitet for de ansatte.

– Skyen har været en redning for mange virksomheder, da it-afdelingerne pludselig skulle omstille sig for at muliggøre arbejde uden for kontoret. Undersøgelsen viser, at 57 procent af virksomhederne i Skandinavien har øget deres investeringer i skytjenester i løbet af året, siger Elisabeth Ström Gullberg, der er nordisk chef hos One Identity.

– De forandringer, der skete som følge af pandemien, skete med det samme, og virksomhederne var nødt til hurtigt at omstille sig for at imødegå de ekstra udfordringer, som skytjenesterne medfører, f.eks. at kunne administrere, hvem der skal have adgang til hvilken type information.

I undersøgelsen svarer halvdelen af respondenterne, at de som en konsekvens af udviklingen i de seneste 12 måneder har prioriteret værktøjer, som håndterer og gør adgangskontrol nemmere – 31 procent oplyser, at det er en direkte effekt af covid-19. Andre funktioner, som mere end halvdelen af de adspurgte har lagt større vægt på, er lifecycle management af identitet og adgangskontrol, processer til identitetshåndtering samt workflow og rollehåndtering.

Kun 45 procent siger, at de er tilstrækkeligt forberedte på de nødvendige it-ændringer, som skal ske, når de ansatte på et tidspunkt vender tilbage til at arbejde på kontoret igen. Samtidig udtrykker to tredjedele af de adspurgte, at de føler sig mere trygge ved deres systemer til identitetshåndtering efter de ændringer, som covid-19 har medført, eller i visse tilfælde snarere har tvunget virksomhederne til at foretage.

“Pandemien reducerede ikke behovet for at være produktiv og ændrede heller ikke kravene til overholdelse af regler, som mange virksomheder står overfor. Selvom it- og sikkerhedsteams har haft stor gavn af de investeringer, der er foretaget i skyen, viser undersøgelsen, at de fleste stadig kæmper med de udfordringer, som det nye arbejdsmiljø byder på. Fra samtaler med vores kunder og partnere i Norden ser vi, at udfordringerne har en tendens til at blive endnu større i takt med, at de ansatte tilpasser sig den nye virkelighed og i en vis udstrækning også tager sig større friheder, siger Elisabeth Ström Gullberg.