Nyt samarbejde om cirkulær økonomi i Region Hovedstaden
Hjem Nyheder Nyt samarbejde om cirkulær økonomi i Region Hovedstaden

Nyt samarbejde om cirkulær økonomi i Region Hovedstaden

Af Redaktionen

Den 5. november 2018 lød startskuddet på ”Affald og ressourcer på tværs”.

Nyt samarbejde om cirkulær økonomi i Region Hovedstaden 3Projektet er et nyt samarbejdsprojekt mellem de mange aktører i Region Hovedstaden. Projektet ledes af Fonden Teknologirådet i samarbejde med DAKOFA.

Med dette projekt griber affaldssektoren, i samarbejde med Region Hovedstaden og udvalgte aktører bolden. Projektet har til formål at vise vejen for et nyt samarbejde mellem affaldssektoren og erhvervslivet om en cirkulær omstilling. For at stimulere markederne for sekundære ressourcer og reparation er der brug for nye samarbejdsfora og dialog i mellem parter, som i den lineære økonomi ikke hidtil har haft berøringsflader. Projektet, der modtager økonomisk støtte fra Regionen, samler en lang række vigtige aktører, herunder: Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter, Norfors, Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Affaldsforening, Aalborg Universitet, Dansk Industri og Plastindustrien. I takt med en indledende materialestrømsanalyse vil flere udvalgte aktører, som regionens kommuner og virksomheder, blive inviteret ind i samarbejdet.

Muligheder for bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldetDanmark er traditionelt blandt de førende lande i verden, når det gælder miljøbeskyttelse i håndteringen af affald. Denne position er opnået gennem en kombination af god planlægning, effektiv lovgivning og et stærkt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Men der er stadig forbedringspotentialer, især når det gælder udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Fx vurderer Miljøstyrelsen i et nyt Miljøprojekt nr. 2017, en kortlægning af flowet af tekstiler i Danmark, at kun godt halvdelen af tekstilerne fra husholdningerne på nuværende tidspunkt indsamles til genanvendelse. Et ph.d.-projekt fra DTU viser endvidere, at knap 80 % af de ”tabte” tekstiler, via en separat indsamling, kunne have bidraget positivt, såvel miljømæssigt som økonomisk.

Nye EU og nationale krav på vej

EU har netop revideret seks affaldsdirektiver med betydning for den cirkulær økonomi. Det betyder, at medlemsstaterne i de kommende år skal øge både mængden af affald til genanvendelse og sikre, at de mængder, der indsamles til genanvendelse, rent faktisk bliver genanvendt. Derudover stilles krav til separat indsamling af organisk affald i 2023, tekstilaffald i 2025 og indsatser for selektiv nedrivning. I Danmark har Regeringen netop lanceret en national strategi for cirkulær økonomi og nye nationale planer for affald og plast er også på vej.

Den danske affaldssektor og aftagervirksomhederne af sekundære ressourcer står derfor overfor store omstillinger i de kommende år. Hvis Danmark som helhed skal udnytte potentialerne, er der behov for nye og brede samarbejder på tværs af værdikæder og dialog med relevante produktionsvirksomheder lokalt, regionalt og nationalt.

Proaktivt og åbent samarbejde skal sikre den cirkulære økonomi i Region Hovedstaden

”Affald og ressourcer på tværs” vil styrke og udbygge eksisterende samarbejder i en dialogbaseret process, skabe rum for fælles analyse og udvikling, hvor fælles fremtidige muligheder og udfordringer kan udforskes, nye roller og ansvar kan debatteres og aftales, og der kan skabes grobund for nye markeder for sekundære ressourcer i høj kvalitet.

Projektet er 3-årigt, finansieret af Region Hovedstaden og drives af Teknologirådet og faciliteres i tæt samarbejde med DAKOFA. Der er åbent for tilgang af yderligere projekt- og samarbejdspartnere. Der er allerede etableret kontakt med projektet ” Partnerskab for cirkulære kommuner”, som ligeledes finansieres af Region Hovedstaden.

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>