Online læringsprogrammer fra Additive Minds Academy får AM op i gear

Med nye læringsmuligheder bliver virksomhedernes medarbejdere hurtigt eksperter inden for AM (additiv fremstilling).

Online læringsprogrammer fra Additive Minds Academy får AM op i gear
Patrick Schrade, Head of Additive Minds Academy at EOS

Den virtuelle læring gør AM-viden tilgængelig når som helst og hvor som helst.

Industriel 3D-print tilbyder virksomheder et enormt potentiale i udviklingen af ​​nye applikationer. Især for nybegyndere er det vigtigt hurtigt at opbygge knowhow. Imidlertid findes der ingen omfattende uddannelsesprogrammer, og kun få tilgængelige eksperter på arbejdsmarkedet. Additive Minds Academy’s mission er at udvikle innovative læringsprogrammer og på kortest mulig tid formidle applikationsorienteret viden om industriel 3D-print. EOS, der er verdens førende teknologileverandør inden for industriel 3D-print med metaller og polymerer, udvider dermed sit tilbud inden for uddannelse og vidensdeling.

Tilbage i 2016 grundlagde EOS sin rådgivningsenhed Additive Minds, som støtter virksomheder med at udnytte det store potentiale indenfor industriel 3D-print. Dette rådgivningstilbud suppleres nu med de digitale kurser fra Additive Minds Academy, der indeholder de mange års erfaring fra rådgivning og teknisk træning.

Derudover ønsker EOS at fremskynde den globale udvikling henimod ansvarlig fremstilling og samtidig øge fokus på bæredygtighed inden for erhvervsuddannelser. COVID-19-pandemien har vist, at der er behov for nytænkning, når det kommer til rejseaktivitet i forbindelse med læringsformål. Gennem varierede læringsformater, online- og fjernuddannelse tager Additive Minds Academy et skridt i retning af at spare ressourcer og reducerer dermed ikke kun rejsetider, men også udgifter til undervisning.

Læringsmuligheder sikrer stejle indlæringskurver

Tilbuddet fra Additive Minds Academy indeholder individuelle læringsmoduler og omfattende læringsveje, der forbereder til forskellige roller inden for additiv fremstilling – fra maskinoperatør til applikationsspecialist og til produktionschef. Kunder tilbydes support til ansættelse af nye medarbejdere samt videreuddannelse af eksisterende medarbejdere.

“Med vores læringsveje kan kunder træne stærke teams med alle de færdigheder, der kræves inden for additiv fremstilling. Den viden, vi tilbyder, spænder fra grundlæggende forståelse af teknologien til valg af komponenter til AM-produktion samt design. Endvidere til AM-egnet fremstilling til skalering og validering af produktionen. For hver enkelt rolle udvikler vi et passende læringsprogram,” forklarer Patrick Schrade, leder af Additive Minds Academy ved EOS.

Vores læringsvejene er designet sådan, at den kompetence, der kræves til en ny arbejdsrolle inden for additiv fremstilling, kan opbygges inden for kun fire til seks uger. Kurserne kombinerer online- og selvstudium med praktisk læring baseret på cases. Deltagerne følges gennem hele kurset, får én-til-én feedback og kan kommunikere med andre elever. Sidst i ​​programmet gennemfører de en test og bliver derefter certificeret af Additive Minds Academy.