PKA og PenSam går sammen med norske Storebrand om ny klima- og infrastrukturfond på op til 30 milliarder kroner

To af Danmarks største pensionskasser, PKA og PenSam, går sammen med norske Storebrand, en af Nordens største institutionelle investorer, og etablerer en ny klima- og infrastrukturfond på op til 30 milliarder kroner i regi af AIP Management.

PKA og PenSam går sammen med norske Storebrand om ny klima- og infrastrukturfond på op til 30 milliarder kroner 1
Havvindmølleparken Burbo Bank Extension er en af de eksisterende grønne investeringer i AIP Management.

AIP Management forvalter i forvejen investeringer for 30 milliarder kroner i blandt andet vindmølle- og solcelleparker på vegne af de to danske pensionskasser.

Med den nye fond, AIP Infrastructure II, øger PKA og PenSam tilsagnet til AIP Management med ca. 50% ift. den seneste fond, mens Storebrand træder ind som både investor i fonden og medejer af AIP Management. Storebrand bliver dermed den første internationale partner.

AIP Infrastructure II bliver med tilsagnene fra PKA, PenSam og Storebrand én af de største, der er rejst i Norden til dato. De op til 30 milliarder skal investeres i store klima- og infrastrukturprojekter over de næste tre til fire år.

Det nye samarbejde bygger videre på de tre investorers fælles fokus på ansvarlighed og bæredygtige investeringer. Udover at skabe et godt langsigtet afkast til medlemmerne og kunderne er ambitionen med den nye fond at yde et klart bidrag til at mindske klimaforandringerne og medvirke til den grønne omstilling.

Bidrager til at opnå investeringsmål på 350 milliarder

Tilsagnene bidrager også til at indfri det mål, som en samlet dansk pensionssektor satte sammen med den danske regering om at investere 350 milliarder kroner i grøn omstilling frem mod 2030.

I forrige uge mødtes de nordiske statsministre ved Nordisk Råds sessionsuge netop for at drøfte, hvordan det danske initiativ kan udbredes til andre nordiske lande.

Ifølge Jon Johnsen, administrerende direktør i PKA, er samarbejdet med Storebrand i AIP Management et skridt i den retning:

”Med et samlet tilsagn på op til 30 milliarder i en af de største klima- og infrastrukturfonde nogensinde i Norden løfter vi vores fælles ambitioner for bæredygtige investeringer til et nyt niveau, og med indtrædelsen af en stor og erfaren investor som Storebrand styrker vi AIP Management yderligere. Det viser, hvilken succes AIP har været, siden vi etablerede platformen i 2012. Modellen er unik ikke bare i dansk kontekst, men også i et internationalt lys.”

Torsten Fels, administrerende direktør i PenSam lægger særlig vægt på værdien af det nordiske samarbejde:

”Med samarbejdet på tværs af de nordiske grænser viser vi, at vi er stærkest, når vi løfter sammen. Det er netop samarbejdet, der er nøglen til, at vi på vegne af vores medlemmer, sosu-assistenten og pædagogmedhjælperen, kan skubbe den grønne omstilling i den nødvendige rigtige retning.”

Jan Erik Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management, glæder sig over at slutte sig til AIP-samarbejdet, og han ser frem til de fordele, det vil give kunderne i Storebrand:

”Dette markerer et øget fokus på infrastruktur for os som investor og kapitalforvalter, og det giver os samtidig mulighed for at bidrage yderligere til den grønne omstilling. Vores kunder viser stor interesse for langsigtede investeringer med stabilt afkast og positiv effekt på klimaet. Vi ser derfor frem til – gennem samarbejdet i AIP – at give vores kunder adgang til en stor og diversificeret investeringspulje, og vi forventer at udvide denne del af vores forretning fremadrettet.”

Med tre etablerede skandinaviske investorer i ryggen har AIP Management mulighed for at styrke platformen yderligere og levere på selskabets strategi om at investere i store infrastrukturprojekter, der bidrager til den grønne omstilling primært i Europa og Nordamerika, fortæller Managing Partner i AIP Management Kasper Hansen:

”Vi er meget glade for den tillid PKA og PenSam viser AIP teamet med de nye og forøgede tilsagn til denne fond. Samtidig er vi stolte over at kunne tiltrække en så markant partner som Storebrand til AIP-platformen som både investor og medejer. Vi ser frem til fortsat at eksekvere på den succesfulde investeringsstrategi og levere attraktive risikojusterede afkast til nuværende og kommende investorer.”