Rekordlavt støtteniveau i teknologineutralt udbud 2019

Det teknologineutrale udbud 2019 er nu afgjort og har igen i år givet rekordlavt støtteniveau til landvindmøller og solceller. Budgettet for udbuddet var 258 mio. kr. (2019-priser), og der var et budloft på 6 øre/kWh.

Rekordlavt støtteniveau i teknologineutralt udbud 2019 1Det teknologineutrale udbud, der blev igangsat d. 27. september 2019 med frist for tilbud d. 27. november 2019, er nu afgjort.

Energistyrelsen har modtaget i alt 7 tilbud med projekter på i alt 135 MW landvindmøller og 136 MW solcelleanlæg (DC effekt). I alt forventes der at blive indgået 7 kontrakter svarende til alle indkomne tilbud, heraf 2 kontrakter med 72 MW landvindmøller, 2 kontrakter med 97 MW landvindmøller og solceller og 3 kontrakter med 83 MW solcelleanlæg. Det svarer til 181 MW landvindækvivalenter eller ca. 154.000 husstandes elforbrug.

De 7 kontrakter omfatter 157 mio. kr. (2019-priser) eller 61 pct. af det udbudte budget, og således bliver 101 mio. kr. (2019-priser) eller 39 pct. af det udbudte budget ikke allokeret. Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg er 1,54 øre/kWh.

De anlæg, der er omfattet af de vindende tilbud, skal nettilsluttes inden for to år fra kontraktunderskrivelsen og støtteperioden løber i 20 år. Pristillægget gives som “pay-as-bid”, hvilket betyder, at hver vindende tilbudsgiver vil modtage den tilbudte støttesats, og at de derfor får forskellige støttesatser.