Sådan kan din virksomhed blomstre efter Brexit

Storbritanniens snarlige udtræden af EU har udløst en global lavine af spekulationer, planlægning og forberedelse på forskellige scenarier og har samtidig medført en evindelig snak om tab af arbejdspladser, mangel på produkter og økonomiske afmatning.

Sådan kan din virksomhed blomstre efter Brexit 1Det gælder vel at mærke for både britiske og EU-baserede virksomheder.

Mange virksomheder overvejer at flytte deres produktion, transport og logistik ud af Storbritannien for at forberede sig på, hvad der velsagtens bliver den største indvirkning på den internationale handel i mere end et halvt århundrede.

Brexit medfører uundgåelige forandringer i såvel de politiske, økonomiske og juridiske økosystemer. Det betyder også, at der er en lang række nye muligheder for virksomheder, som kan overleve dette skift.

For at imødegå den kritiske karakter af fremtidige internationale begivenheder bør virksomheder i alle brancher vedtage agile forretningsstrategier og se nærmere på egne digitale evner. De skal ikke kun opretholde eksisterende operationer, men også udvide deres digitale kompetencer og omsætte den nuværende usikkerhed til værdiskabende muligheder.

Stresstester den operationelle modstandsdygtighed

Virksomhedernes evne til at forvalte forandringer vil under alle omstændigheder udgøre en afgørende forskel. Afbrydelser i værdikæden forårsaget af leverandørproblemer, naturkatastrofer eller isolerede industrielle aktioner er historisk set blevet forvaltet gennem en forudbestemt risikovurdering. Men i det nuværende driftsmiljø er truslen om afbrydelser større end nogensinde. I kølvandet på Brexit er det derfor afgørende for virksomhederne at opbygge modstandsdygtighed i forsyningskæden og implementere strategier for risikostyring, der ikke kun simulerer og reagerer på potentielle afbrydelser, men også strategier, som kan omfavne kompleksiteten.

Virksomhederne skal forsøge at etablere praksisser, der regelmæssigt og proaktivt måler og stresstester den operationelle modstandsdygtighed. Med Brexit i horisonten er evnen til at håndtere værdikæde-risici og opretholde operationel modstandsdygtighed efterhånden ved at blive en topprioritet for mange virksomheder. Det kan eksempelvis være ændring af tidsplaner for fremstillingsprocesser eller lancering af e-handelsportaler. Virksomheder, der reagerer hurtigt på forandring, i det nuværende makroøkonomiske miljø, vil sikre beskyttelse af deres indtægter og være åbne for nye salgsmuligheder, som markederne efter brexit kan medføre.

Redesign forretningsmodeller og husk agiliteten

I dag forstår de fleste virksomheder på tværs af brancher, at det er afgørende at kunne være operationelt agil. De, der holdes tilbage af fasttømrede regler, sakker bagud på markedet og kan ikke reagere på nye regler og tiltag.

For at kunne reagere på disse konstante skift i et markedsmiljø i et nye EU post-Brexit, bør virksomheder løbende redesigne gamle operationsmetoder, gennemgå forretningsmodeller for at holde sig konkurrencedygtige samt optimere hastighed og rentabilitet.

Når det er sagt, er redesign af forretningsmodeller alene ikke tilstrækkeligt til at skabe en fremtidig, bæredygtig vækst i nutidens digitale tidsalder. For at imødekomme markedets efterspørgsel, skal virksomhederne være mere omstillingsparate og bør begynde at udforske nye måder at tjene penge på. At gøre dette betyder, at virksomheder kan komme et skridt foran konkurrenterne.

Handelsrestriktionerne behøver ikke at være restriktive

I kølvandet på de forventede forestående handelsrestriktioner efter Brexit bør virksomhederne ligeledes forsøge at udnytte evner inden for informationsformidling til bedre at forvalte og optimere komplekse informationsstrømme samt nye juridiske barrierer.

Handelsrestriktioner kan dateres hundredvis af år tilbage, men virksomheders omstillingsparathed er aldrig blevet testet så meget, som de gør i dag, i den digitale tidsalder. Det er næsten sikkert, at Brexits påvirkning af den globale økonomi vil føre til en lang række udfordringer på kort sigt, som virksomheder i alle brancher vil stå over for. Men virksomheder, der kan skabe en digitalt ledet tilgang til den nye handelssituation og som samtidig tilpasse sig forandring, vil i højere grad kunne imødekomme den nye globale handelsorden og trives i den snarligt forestående post-Brexit-verden.

Af Sebastian Ennulat, partner og global leder for Wipros digital value chain consulting practice.