Sammen med MultiQ udvikler Sydtrafik/Fynbus/BAT fremtidens rejseoplevelse

Digitalisering og et øget informationsniveau skal være med til at sikre fremtidens vækst indenfor kollektivtrafikken.

Sammen med MultiQ udvikler Sydtrafik/Fynbus/BAT fremtidens rejseoplevelse 1
Digitalisering og et øget informationsniveau skal være med til at sikre fremtidens vækst indenfor kollektivtrafikken.

Fornyeligt har MultiQ vundet et udbud fra Sydtrafik, Fynbus og BAT vedrørende informationsskærme. Udbuddet har en anslået værdi på 20 millioner DKK i de 2 år kontrakten løber.

Fremtidens rejser kommer til at blive mere personlige, med øgede krav til information på stationer, ved stoppesteder og i busser. Nu vil trafikselskaberne i Region Syd og på Bornholm sammen øge informationsniveauet kraftigt til deres rejsende. De rejsende kan se frem til realtidsinformation vedrørende ankomster og afgange, samt opdateringer vedrørende eventuelle uregelmæssigheder. At få flere til at benytte kollektiv trafik kræver attraktive tilbud. Ét tilbud er kommunikation, f.eks. digitale informationsskærme. Informationsskærmene gør det let for den rejsende at holde sig informeret om hele sin rejse, samt hvilke valgmuligheder der er under rejsen.

”Vi er meget stolte og taknemmelige over at have vundet dette vigtige udbud. De seneste år har vi set en kraftig forøgelse i efterspøgselen af digitale informationsskærme. Løsninger som forbedrer rejseoplevelsen, og som bidrager til at gøre kollektiv transport til det logiske valg. MultiQ har en bred pallette, både i services og informationsskærme der er udviklet specifikt til den kollektive trafiksektor. Ved at vinde dette udbud har vi yderligere forstærket vor position indenfor den kollektive trafiksektor.” Udtaler Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

MultiQ har en stærk position indenfor den kollektive trafiksektor i Norden. Sidste år indviedes Københavns nye buslinie 5C, Nordens mest trafikerede buslinje. Her har MultiQ leveret en komplet IT-løsning med information til passagererne, og mellem chaufførerne og driftskontoret. Fornyeligt valgte kollektivtrafikken på Island at satse på MultiQs informationsløsninger. Skånetrafikken har længe været en af de drivende aktører i digitaliseringen af kollektivtrafikken – forskellige informations løsninger findes i Pågatog, Citytunnel stationer, MalmøExpressen samt SkåneExpressen.