Scania Danmark opnår højeste certificering inden for teknisk support

Scania Danmarks tekniske helpdesk har netop opnået Niveau 4 certificering og dermed højeste nuværende certificering inden for teknisk support i Scania.

Scania Danmark opnår højeste certificering inden for teknisk support 1Ud af 200 lokale helpdesks har kun et andet marked opnået samme certificering.

I Scania har alle lokale markeder en teknisk helpdesk, der består af Scania-specialister. De er ansvarlige for at supportere og vejlede det lokale Scania servicenetværk i tekniske spørgsmål om Scanias produkter og services. De er med andre ord det lokale servicenetværks livline.

For at sikre løbende udvikling og selvstændiggørelse af de lokale helpdesks har Scanias globale tekniske support (GTS) udarbejdet et internt certificeringssystem, der certificerer de lokale helpdesks ud fra fire niveauer, hvor Niveau 1 er laveste niveau og Niveau 4 er højeste niveau.

GTS’ certificering af de lokale tekniske helpdesks er overordnet baseret på flere forskellige evalueringsområder bl.a. selve organisationen, den tekniske viden, tilgangen til og brugen af tekniske hjælpeværktøjer samt overblik og brug af supportprocesser og -standarder. Derudover er der tilknyttet specifikke evalueringsaspekter til hvert enkelt niveau.

Scania Danmarks tekniske helpdesk, ledet af Teknisk chef Johnny Pedersen, har netop opnået Niveau 4 certificering, der er den højeste nuværende certificering inden for teknisk support i Scania. Foruden Danmark er det kun Storbritanniens tekniske helpdesk, som har opnået samme certificeringsniveau.

For Scania Danmark betyder Niveau 4 certificeringen bl.a. at den lokale helpdesk får en tættere kontakt til Scanias GTS og de ingeniører der arbejder med fejlfinding, adgang til flere avancerede værktøjer samt adgang til og indflydelse på tekniske udviklingsprojekter. Den lokale helpdesk får altså et tættere samarbejde med de globale Scania-specialister, hvilket vil gavne Scania Danmarks servicenetværk og i den grad Scania Danmarks kunder.