Scania forpligter sig til batterielektriske løsninger til tung transport

Det er Scanias mål at være den førende leverandør i skiftet mod et bæredygtigt transportsystem.

Scania forpligter sig til batterielektriske løsninger til tung transport
Det er Scanias mål at være den førende leverandør i skiftet mod et bæredygtigt transportsystem

Batterielektriske køretøjer vil være det vigtigste redskab til at drive den grønne omstilling og gøre det muligt at opnå fossilfri transporter med bedre transportøkonomi for kunderne.

Den hurtige udvikling af elektrificerede transportløsninger for tung transport omfatter bl.a. fremskridt inden for batteriteknologi, når det gælder effektiviteten til at lagre energi i forhold til batteriernes vægt. Også opladningstid, opladningscyklus og batteripris pr. kg forbedres hurtigt. Det betyder, at disse løsninger bliver mere omkostningseffektive, især ved gentagne og forudsigelige transportopgaver. Batteriløsningerne vil gradvist indgå i Scanias markedsledende fossile og biobrændstofdrevne løsninger til de fleste transportopgaver.

”Vi ser, at batterielektriske løsninger er de første på markedet, der kan præstere helt emissionsfri transport. For kunden betyder batteriteknologien, at køretøjet kræver mindre service end et konventionelt køretøj, hvilket bl.a. betyder mere tid i drift. Vi har lært meget af bussegmentet, hvor omstillingen til batteridrift startede tidligere, og hvor de batterielektriske løsninger allerede er meget efterspurgte. Scanias timing i dette segment var ikke optimal, men det gav alligevel gode erfaringer, og vi gør store fremskridt med Scanias nye elektrificerede busprogram. Det gav os også gode grundlæggende erfaringer, som vi kan udnytte, når vi styrker vores satsning på elektrificerede lastbilløsninger, ”siger Alexander Vlaskamp, Head of Sales and Marketing hos Scania.

Scania har allerede lanceret en fuldt elektrificeret lastbilmodel samt el-hybrid lastbiler med og uden plug-in teknologi. Om få år planlægger Scania at introducere elektrificerede lastbiler til kørsel over lange afstande i op til 4,5 timer i træk med vogntogsvægte på op til 40 tons og hurtig opladning under chaufførernes obligatoriske hviletid på 45 minutter.

I 2025 forventer Scania, at elektrificerede køretøjer vil tegne sig for omkring 10 % af koncernens samlede køretøjssalg i Europa, og inden 2030 forventes 50 % af det samlede Scania-salg af køretøjer at være elektrificeret.

Batterielektrisk vs. brint
Scania har allerede investeret i udvikling af brintteknologi til tunge køretøjer og er i øjeblikket den eneste producent, der har leveret brintkøretøjer til regulær drift hos kunder. Scanias teknikere har gjort sig værdifulde erfaringer fra disse tidlige tests, og udviklingen vil fortsætte. Dog vil brugen af brint til tung transport fremover være forholdsvis begrænset, da der er brug for tre gange så meget grøn elektricitet til at drive en brintbil sammenlignet med en tilsvarende batterielektrisk lastbil. Der går nemlig meget energi tabt i produktion og distribution af brint og den efterfølgende konvertering tilbage til elektricitet til brintkøretøjernes elektriske drivline. Brint kræver dermed stor tilgang til vedvarende overskudsenergi f.eks. vindmøllestrøm om natten.

Reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne for brintkøretøjer udgør også en udfordring. Prisen for et brintkøretøj vil være højere end for et tilsvarende batteri-elektrisk køretøj, da brintkøretøjets drivlinesystemer er mere komplekse bl.a. på grund af et omfattende luft- og kølesystem. Desuden er brint en flygtig gasart, der kræver mere vedligeholdelse for at sikre sikkerheden ved håndtering og drift.

Dog er brint en lovende energibærer og en god måde at lagre energi over lange cyklusser på. Brint vil derfor spille en vigtig rolle i den grønne omstilling af transportsektoren, hvis den vel at mærke produceres på en miljøvenlig måde. Scania ser frem til bl.a. at købe bæredygtigt produceret stål til sine lastbiler, da brint fremover kan spille en større rolle i flere industrier, herunder i stålindustrien.

Stationære brændselsceller er også en vigtig komponent i fremtidens elektriske ladeinfrastruktur. Denne løsning tegner sig især lovende i områder med adgang til masser af vedvarende energi som vind- og solenergi samt i landdistrikter uden for det overordnede el-net.

”For at gøre det bedste for både vores kunders samlede driftsøkonomi og for vores fælles planet lukker vi ikke døren for nogen muligheder. Det er klart, at Scanias fokus både i her og nu-perspektiv såvel som på kort sigt er en kombination af køretøjer med forbrændingsmotorer til drift på bæredygtige brændstoffer samt for batteri-elektriske køretøjer. Og det ser vi gælde for stort set alle transportområder”, fastslår Alexander Vlaskamp.

Forpligtet til flere elektriske produkter
Scanias videnskabeligt baserede klimamål vil medføre, at virksomheden reducerer CO2-emissionerne fra sine egne aktiviteter med 50 % inden 2025 samt reducerer emissionerne fra kundernes køretøjer med 20 % i samme periode. For at nå disse ambitiøse mål har Scanias fokus på hele energikæden “fra well-to-wheel”, hvilket er mere ambitiøst end mange af de lovgivningsmæssige regler der er på vej, og som kun fokuserer på bæredygtigheden “ tank-to-wheel”.

Scania forpligter sig til at lancere mindst ét nyt elektrisk drevet køretøj i sit bus- og lastbilprogram hvert år. Samtidig forpligter Scania sig til at påvirke de samfundsmæssige investeringer i en udbygning og effektivisering af ladeinfrastrukturen til batteri-elektriske køretøjer.

”Scanias fokus er vores kunders forretning. Transportvirksomhederne skal under hele omstillingen til et bæredygtigt transportsystem fortsat kunne udføre deres opgaver på en effektiv måde til en rimelig pris”, konkluderer Alexander Vlaskamp.