Solceller og vindmøller i konkurrence om ny støtte

Energistyrelsen indkalder i dag tilbud i dette års teknologineutrale udbud, hvor solceller, landvindmøller og åben dør-havvindmøller kan konkurrere om støtte.

Solceller og vindmøller i konkurrence om ny støtteFristen for at afgive tilbud er 27. november 2019.
Energistyrelsen gennemførte sidste år det første teknologineutrale udbud, hvor solceller og vindmøller konkurrerede om den laveste støttepris. Udbuddet var en nyskabelse, der sikrede en udbygning af vedvarende energi i Danmark til historisk lave priser.

Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg i sidste års udbud var 2,27 øre/kWh, hvilket var hele 6 gange lavere end pristillægget i den tidligere gældende støtteordning (25-øren). Der blev indgået kontrakt om pristillæg vedrørende 3 landvindprojekter og 3 solcelleprojekter, som samlet svarer til en udbygning på ca. 200 MW landvindækvivalenter.

258 millioner kroner i årets udbud

Det er besluttet at afsætte 258 mio. kr. (2019-priser) til det teknologineutrale udbud i 2019. Der har tidligere været afsat 597 mio. kr. (2019-priser) til udbuddet i 2019, og der vil således blive frigivet 339 mio. kr. til andre formål indenfor grøn omstilling. Hvor budloftet i 2018 var 13 øre/kWh, anvendes denne gang et budloft på 6 øre/kWh.

Læs Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse: “Rekordlave støttesatser til vedvarende energi frigør midler til klimaindsatser”.
Støtten gives som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år. Da det er teknologineutralt udbud vides det ikke på forhånd, hvilken teknologi der vil få tildelt kontrakt om pristillæg.

Tilbud på pristillæg skal afgives via udbudsportalen senest 27. november 2019, kl. 12:00.
Se udbudsmaterialet for det teknologineutrale udbud på udbudsportalen.