Stor teknologiundersøgelse af eltavler – sådan opnår du store besparelser ved tavleproduktion

Hvordan ser fremtiden ud for tavlebyggere? Det tyske forskningsinstitut ISW (Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen) ved universitetet i Stuttgart har analyseret spørgsmålet.

Instituttets undersøgelse er baseret på en feltundersøgelse blandStor teknologiundersøgelse af eltavler – sådan opnår du store besparelser ved tavleproduktion 1t tyske tavlebyggere. Undersøgelsen gennemgår den aktuelle produktionsstatus, giver specifikke anbefalinger og beskriver de vigtigste trends i en tid med integrerede informationskæder og intelligente automatiserede maskiner.
Det gennemsnitlige kredsløbsdiagram for en eltavle består af 320 sider. Den gennemsnitlige tid, der kræves til ledningsføring af denne type er 54 timer. Det svarer til 49 procent af den samlede tid, der kræves til opbygningen af en komplet eltavle. For et gennemsnit på 500 ledninger pr. skab bruges næsten 17 timer til at læse dokumenterne. Dette er blot et par af eksemplerne fra undersøgelsen “Control Cabinet Manufacturing 4.0 – En undersøgelse af potentialet for automatisering og digitalisering i fremstilling af kontrolskabe og koblingsudstyr til maskin- og systemteknologi” offentliggjort af ISW.

Potentielle besparelser ved konstruktion

Undersøgelsen viser, at virksomheder, der stadig bruger projektdrevne eller manuelle arbejdsmetoder, kan spare 45 procent af den tid, ved at skifte til funktionsorienterede el-diagrammer. Skemaer og tegninger skal opdeles i modulære og funktionelle enheder for at opnå besparelserne. Disse enheder bliver hver især konstrueret og testet én gang før efterfølgende brug, uden yderligere test. Kun de funktionelle aspekter kan overvåges herefter – eksempelvis at afklare, om der er brug for en eller to trykfølere. Ifølge undersøgelsen viser næste trin – introduktion af alternative teknikker og produktkonfiguratorer – et besparelsespotentiale på ca. 40 procent.

3D er nøglen til store besparelser

Sammenfattende er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at 92 procent af de deltagende virksomheder stadig bruger todimensionale teknologier.

Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl, chef for ISW, udtaler:
– Generelt opstår spørgsmålet: Hvorfor benytter man fortsat todimensionelle tegninger ved konstruktion, når udførelsen af eltavler sker tredimensionelt? Denne dimensionelle reduktion er ret omvendt og også modproduktiv. Op til 35 procent af byggetid og op til 22 procent af produktionstiden kan spares, når tegningerne er helt pålidelige og præcise. Tredimensionelle tegninger giver også gavn for arbejderne og i selve produktionen.

I ISW-undersøgelsen hedder det endvidere, at besparelser i fremstillingstid på op til 55 procent kan opnås ved mekanisk behandling, for eksempel ved anvendelse af digitale tegninger ved montering af skabsplader og sidepaneler. 90 procent mindre tid er nødvendig for at installere elektriske komponenter, når du bruger digitale enhedsmodeller til terminalmontering.

Det intelligente netværk

Undersøgelsen ser også på tendenser som flowproduktion i forhold til nesting, outsourcing i forhold til intern produktion, samt brug af multimedier. Det handler også om behovet for mere logik og intelligens, når der skal tages hensyn til et mere netværksmæssigt produktionsmiljø, med et stort antal decentrale enheder med mere komponentdiversitet og driftsudstyr.

Maximilian Brandl, administrerende direktør for Eplan Software & Service, siger:
– Undersøgelsen anbefales kraftigt. Det giver alle virksomheder, der bygger eltavler en række muligheder for refleksion, og beskriver det meget store potentiale for øget forretningseffektivitet.
Studiets omfang.

Forskningsgruppen, bestående af fire medlemmer, analyserede først den nuværende praksis for produktion af kontrolskabe hos tolv tyske virksomheder. For at sikre en så repræsentativ beskrivelse af den aktuelle situation som muligt, blev små maskin- og systemproducenter behandlet som store virksomheder. Af de undersøgte virksomheder styrer 78 procent produktionen internt; 63 procent nævnte et stort udvalg af komponenter og angav mere end 50 procent specialfremstillede dele. Undersøgelsen opdelte de enkelte resultater i konstruktion/teknik og fremstilling/montage af de “traditionelle”, “standardiserede” og “automatiserede” profiler. Den gennemsnitlige tid for specifikt arbejde er også omfattet af undersøgelsen.

Mere information findes her: www.eplan.de/study-isw/