Storstilet byggeprojekt på TEC

Danmark har brug for dygtige håndværkere, og søgningen til erhvervsuddannelserne er ikke tilfredsstillende.

Storstilet byggeprojekt på TEC 1
Billedet er af TECs matrikel i Ballerup, som nu bliver sat til salg.

Samtidig er det mange steder tilfældet, som man forleden kunne læse i Politiken, at erhvervsskolerne halter bagefter, når det gælder renovering og udvikling af bygninger og studiemiljø.

Det vil TEC lave om på, og derfor skaber vi nu bedre fysiske rammer for vores erhvervsuddannelser i de kommende år, så de bliver sat tydeligere på landkortet som moderne og attraktive uddannelser.

”Når vi skaber bedre fysiske rammer og udvikler vores studiemiljø, er vi overbeviste om, at vi får flere og mere tilfredse elever,” udtaler direktør Morten Emborg.

TEC går nu i gang med en større udvikling af bygningsmassen. Det betyder, at TEC sætter sine bygninger og areal i Ballerup til salg og opstarter projekter med at bygge nyt.

I Ballerup bliver der tale om nybygning og leje af faciliteter tæt ved stationen, der både skal huse vores gymnasium og erhvervsuddannelser.

På vores adresser i Hvidovre og Gladsaxe kommer der tilbygning af nye lokaler og faciliteter, som skaber rammer for et godt studiemiljø.

På Frederiksberg udvikler vi vores campusområde i samarbejde med det kommende Start-up City, som samtidig styrker vores innovation.

Tidsplanen strækker sig over de kommende år, og TEC forventer, at det hele er indflytningsklar i løbet af 2023.