Syv ud af ti nordiske virksomheder har værktøjerne til at klare momsrefusion – men kun få anvender dem korrekt

Op mod hver anden moms krone inddrives ikke af europæiske virksomheder, hvilket ofte skyldes, at det er for komplekst.

Syv ud af ti nordiske virksomheder har værktøjerne til at klare momsrefusion – men kun få anvender dem korrekt

En ny undersøgelse, “The Hidden Potential of VAT Reclaim”, tager et nærmere kig på dette og kortlægger årsagerne til, hvorfor nordiske virksomheder ikke kræver tilbagebetaling af moms.

Den ser også på, hvordan virksomheder kan ændre den nuværende situation, hvor hele 62 pct. ikke udnytter deres værktøjer til fulde.

Pandemien har skabt radikalt nye udfordringer for virksomhedsledere med hjemmearbejde, udsatte momsfrister og hyppigt skiftende regler, der har gjort det langt mere udfordrende at kræve tilbagebetaling af moms og afgifter. Derfor undlader mange nordiske virksomheder simpelthen at gøre det, selvom de har værktøjerne til at klare det. Det viser en ny SAP Concur-undersøgelse, “The Hidden Potential of VAT Reclaim”.

Årsagen til den manglende momsrefusion skyldes ifølge undersøgelsen:

  • Ineffektiv brug af digitale værktøjer. Selvom syv ud af ti nordiske virksomheder hævder, at de har de digitale værktøjer til at kræve tilbagebetaling af moms på plads, indrømmer hele 62 pct., at de ikke får det bedste ud af disse værktøjer.
  • Manglende eller forkerte oplysninger. 27 pct. af de nordiske økonomichefer svarer i undersøgelsen, at de ikke kræver tilbagebetaling af moms, fordi udlæggene fra medarbejderne enten mangler eller har forkerte oplysninger. 21 pct. kræver ikke tilbagebetaling på grund af forskellige momssatser for poster på samme udlæg.

Flere nordiske virksomheder har derfor vedtaget kortsigtede løsninger for at opretholde deres cash flow, fx ved at reducere omkostninger. 27 pct. har desuden tilskyndet til øget produktiviteten blandt medarbejderne, og samme andel har sikret effektiv planlægning og strategi på skatteområdet.

AI-værktøjer kan være løsningen

Selvom mange virksomheder allerede har værktøjerne, har flere nordiske virksomhedsledere fået øjnene op for, hvordan specifikt AI-løsninger langt bedre kan forbedre processerne med at få momsrefusion.

Her ser halvdelen af de nordiske økonomichefer i undersøgelsen AI-løsninger som en mulighed for at implementere mere strategiske prioriteter. 43 pct. mener, at det vil reducere risikoen for sanktioner på grund af fejl og manglende overholdelse af regler, mens 37 pct. mener, at det vil give bedre data og rapportering, som kan optimere forretningsudgifterne og identificere muligheder for at reducere omkostninger.

”Momsrefusion er et komplekst område, og de mange ændrede regeringstiltag ifm. COVID-19 har bestemt ikke gjort det mindre komplekst. Det kræver meget opmærksomhed fra det øjeblik, medarbejderne indgiver deres udlæg, til de skatteformularer, som økonomiafdelingen indsender i slutningen af ​​regnskabsåret,” siger Dan Lillie, chef for SAP Concur i Danmark, og fortsætter:

”Det er vigtigt at fastslå, at momsrefusion kan være en vigtig mulighed for at opretholde cash flow, men endnu vigtigere er det at overveje, om compliance overholdes. Fordelen ved AI-løsninger er, at de kan digitalisere processen og sikre, at alle regler overholdes. Det letter arbejdet for nordiske økonomichefer – både nu og fremover, hvor reglerne nok ikke bliver mere gennemskuelige.”