TDC: Positivt med bredt teleforlig

I Danmarks største teleselskab TDC Group er der tilfredshed med, at teleforliget skaber ro og klare rammer, mens ønsket om åbne netværk ikke blev opfyldt i denne omgang.

TDC: Positivt med bredt teleforlig 1Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har fremlagt et nyt teleforlig sammen med et bredt flertal af Folketingets partier. I Danmarks største teleselskab TDC Group er man overvejende tilfreds med det nye forlig, fortæller koncerndirektør Jens Aaløse.

– Vi finder det meget positivt, at der nu er indgået et bredt teleforlig. Det skaber i sig selv ro og forudsigelighed, hvilket er helt afgørende for de store investeringer, som TDC planlægger de kommende år, siger Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC Group.

– Det er også det eneste rigtige, at markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering er fastholdt som bærende principper i teleforliget.

Fjerne usikkerhed

– I TDC vil vi gerne kvittere for den fokus, der er i teleforliget på at sikre telebranchen gode og forudsigelige rammevilkår. Det synes vi, er helt afgørende i forliget, og vi ser frem til, at de konkrete initiativer omkring rammevilkårene bliver gennemført, siger Jens Aaløse.

– Det gælder også de initiativer, som kan fremme udrulningen af 5G. Man vurderer i forliget, at dette fokus vil medvirke til, at dækningen i alle egne af landet konstant kan blive forbedret, og at kapaciteten i nettene vil blive øget. Den forventning er TDC fortsat helt klar til at levere på.

– Det er vigtigt, at der nu skabes helt klare rammer for, hvordan kommunerne kan agere på teleområdet. Det vil fjerne den usikkerhed, der har været på området de senere år.

God ændring af bredbåndspulje

– I TDC havde vi gerne set, at der i teleforliget var formuleret en direkte målsætning om at sikre åben og lige adgang til alle telenetværk i Danmark. Det ville have været til gavn for konkurrencen på telemarkedet at sikre åbning af de lukkede net, forklarer TDC-direktøren.

– Vi er også tilfredse med ændringerne i bredbåndspuljen. Det er godt, at den har fået en bredere politisk forankring, og det er oplagt, at det er yderområderne, der skal tilgodeses – det er helt i tråd med, hvordan vi med YouSees landdistriktsinitiativ hjælper danskere med bedre bredbånd.