Teracom opruster informationssikkerheden med ISO27001 certificering

Teracom har i en længere periode arbejdet med at identificere potentielle trusler og risici mod informationssikkerheden og udarbejdet et større antal procedurer, så man er forberedt på at håndtere dem, hvis de opstår.

Martin Løbel, CEO i Teracom A/S

Processen inkluderer også medarbejdernes daglige adfærd og omgang med virksomhedens og kundernes informationer. Det drejer sig om at sikre tilgængelighed, integritet og fortrolighed af data som håndteres og anvendes i det daglige arbejde.

Martin Løbel, Teracoms CEO, vurderer at ”truslerne fra cyberangreb mod danske virksomheder, og i særdeleshed virksomheder der driver samfundsvigtige infrastrukturer, er klart stigende” og fortsætter, ” Vi driver i dag samfundsvigtig infrastruktur, som fx den danske kystradio og flere beredskabsnetværk, så derfor gør vi en stor indsats for at sikre os mod, ikke blot udefra kommende trusler, men også sikre, at vores egen interne håndtering af vigtiginformation og medarbejdernes adfærd i det daglige er på plads og understøtter informationssikkerheden og de løbende risikovurderinger.
Vi er meget glade for over at vores indsats med implementeringen af kravene i ISO27001 nu er blevet belønnet med en officiel certificering af hele virksomheden efter ISO27001-standarden, der sammen med vores ISO9001 certificering omkring kvalitetsledelse ruster virksomheden særdeles godt til håndtering af vores tidsfremtidens trusselsbillede og risici”.

Martin Løbel fortæller ydermere at ”ud over de håndfaste krav i standarden, så har implementeringen også været en proces med kulturforandring med at øge medarbejdernes opmærksom omkring informationssikkerhed og deres adfærd i det daglige. Øget sikkerhed udspringer ikke kun af tekniske systemer, men også rigtig meget omkring medarbejdernes arbejdsgange og løbende risikovurderinger”.

”Der er mindre end 30 virksomheder i Danmark som i dag har en ISO27001 certificering, så vi er meget stolte over at vi nu kan slutte os til denne lille eksklusive klub af virksomheder der arbejder målrettet med den løbende forbedring af informationssikkerhed”, afslutter Martin Løbel

Teracom har i øvrigt bidraget aktivt i udarbejdelsen af den nye nationale 12-punktsstrategi for cyber- og informationssikkerhed for telesektoren i Danmark.