90 % af virksomheder oplever problemer med deres regnskabsprocesser

En ny global undersøgelse, der er udgivet af Trintech, kigger nærmere ind i den digitale transformations indvirken på finansafdelingen under Covid-19 pandemien, og viser, at 90 % af de adspurgte virksomheder oplever problemer med deres regnskabsprocesser.

90 % af virksomheder oplever problemer med deres regnskabsprocesser

Trintech, en global udbyder af løsninger til regnskabsaflæggelse til finansafdelinger, har udgivet en undersøgelse i samarbejde med Forrester Consulting.

Undersøgelsen evaluerer organisationers brug af ERP-systemer og finansiel software, hvordan den digitale transformation har påvirket finansafdelingen, og hvilke udfordringer virksomheder har med deres finansielle rapportering under den globale COVID-19-pandemi. Resultaterne viser, at ni ud af ti respondenter  har problemer med deres regnskabsprocesser. Undersøgelsen viser, at de største udfordringer er:

  1. Det er en tidskrævende proces
  2. Risikoen for manuelle fejl er stor
  3. Mangel på digitaliseringsværktøjer

– Før pandemien hørte vi mange ledere sige, at den digitale transformation er en prioritet, men finansafdelingerne bliver ikke prioritet i lige så høj grad og er ofte den sidste afdeling, der bliver digitaliseret og får avanceret teknologi, siger Michael Hjalsted, landechef for Trintech i Danmark, og fortsætter: ”Vores rapport viser, at mange virksomheder har problemer med deres regnskabsprocesser og opfølgning på deres nøgletal.

Nøgleresultater inkluderer:

  • 44 % af de adspurgte ledere nævnte ”fejl på grund af manuelle processer” som en af de største udfordringer, når der skal aflægges regnskab.
  • Virksomheder har ofte komplekse ERP-miljøer med et gennemsnit på ni forskellige leverandører. Dette fører til store problemer med at få et pålideligt overblik, adgang til de rigtige data og manglende beslutningsgrundlag. En ikke-ensartet opfattelse skaber også kommunikations- og samarbejdsproblemer for ledelsen, som ikke er enige om resultater og underliggende rapportering.
  • CFO’er bruger næsten 17% af deres arbejdsuge på at analysere finansiel information og kun 12% på strategirelaterede aktiviteter. Avancerede teknologier kan frigøre tid for CFO’er og hjælpe dem med at fokusere på mere strategiske opgaver.
  • 80 % af respondenterne sagde, at AI vil spille en central rolle i deres økonomiske processer i fremtiden. Virksomheder skal udnytte og investere i teknologier som AI, robotteknologi og automatisering, så finansafdelingen kan strømline regnskabsmæssig og økonomisk rapportering, hvilket betyder, at de også kan hjælpe ledelsen med bedre og korrekte indsigter.

Ifølge undersøgelsen halter finansafdelingen ofte efter resten af virksomheden i den digitale transformation. Mange store virksomheder prioriterer ikke finansafdelingens behov for digital transformation og efterlader dem ofte med forældede systemer, frustrerede medarbejdere og manglende digitale værktøjer til at udføre arbejdet mest effektivt. For at opnå langsigtet succes og vækst skal virksomheder sikre, at de lever op til disse stadig mere udfordrende krav og udnytte ny teknologi på den rigtige måde.