Undersøgelse viser: Forældet printinfrastruktur er en barriere for digitaliseringen

I en nyligt offentliggjort undersøgelse foretaget af IDC på vegne af Lexmark fremgår det, at forældet infrastruktur for udskrivning udgør en betydelig barriere for den digitale transformation.

Undersøgelse viser: Forældet printinfrastruktur er en barriere for digitaliseringen
Forældet printinfrastruktur er en barriere for digitaliseringen

Fire ud af fem organisationer svarer, at de investerer i cloud-infrastruktur som en del af deres digitale transformation – mens 57 % mener, at den nuværende printinfrastruktur påvirker migreringen til skyen i negativ retning. Mindre end halvdelen af investeringerne er desuden rettet mod udskrivningsområdet.

Næsten halvdelen af respondenterne svarer, at der har været store udfordringer i integrationen af eksisterende it-løsninger med ny infrastruktur og i omlægningen af afgørende forretningsprocesser. 60 % har oplevet, at budgettet for den digitale transformation er blevet overskredet, og 54 % har oplevet forsinkelser.

– Den igangværende pandemi har afsløret svagheder i it-infrastrukturen, hvor organisationer mere eller mindre er blevet tvunget til at blive digitale, og det på meget kort tid. Ikke mindst fremgår det, at mange ikke har formået at integrere en printløsning i den digitale transformation. Dette risikerer at få alvorlige konsekvenser i de kommende år, hvor vigtigheden af digitaliseringen bare tiltager, siger Paul Vesse, chef for Norden hos Lexmark.

– Man investerer i moderne teknologi, som skal dække de nuværende behov samt lette den fremtidige drift af organisationen, men kæmper samtidig med at forene den med forældet infrastruktur og forældede løsninger. Det bliver hurtigt dyrt at springe over transformationen af dele af it-infrastrukturen, fordi det medfører ineffektive arbejdsprocesser og frustrerede medarbejderne.

Kravene til udskrivning er stadig markante
Undersøgelsen viser, at mængden af udskrifter er faldende hos flere organisationer, i takt med at virksomheder i højere grad vælger digitale løsninger, men den viser også, at det stadig er over halvdelen af alle væsentlige arbejdsprocesser, der kræver udskrivning.

– Det er tydeligt, at organisationer har brug for at være mere strategiske på printområdet, end de er i dag. De skal inkludere området direkte i den digitale strategi, bl.a. i forbindelse med migrering til skyen, siger Paul Vesse.

Overordnet viser undersøgelsen store udfordringer med at håndtere it-infrastrukturer. 81 % mener, at de har svært ved at garantere sikkerheden i printinfrastrukturen og dens tilknyttede enheder, og 79 % mener, at det er vanskeligt at holde deres eksisterende printsystemer opdaterede eller helt at udskifte dem.