Valget af MitID-broker får strategisk betydning for din virksomhed

Den vigtigste forskel på NemID og MitID er, at de mange danske virksomheder, som i dag benytter NemID, fremover ikke længere kan integrere direkte med ID-systemet, men i stedet skal benytte en MitID-broker.

Valget af MitID-broker får strategisk betydning for din virksomhedDet kan lyde som en omvej, men det bliver både nemmere og billigere for virksomhederne. Samtidig betyderMitID både en mere sikker infrastruktur og en højere grad af fleksibilitet mht. opdateringer og udbygning af funktionaliteter. Det skyldes, at kernen i systemet fremover kun kan tilgås af certificerede brokere og ikke af tusindvis af serviceudbydere (virksomheder), som det er tilfældet i dag med NemID.

Ændringen betyder dog også, at virksomhederne ved overgangen til MitID skal træffe et aktivt valg af broker, og det er derfor vigtigt, at de har kendskab til mulighederne i MitID, så de ved, hvad de kan og bør forvente af en broker.

Undersøgelse viser manglende kendskab

En spørgeundersøgelse, som Kantar/Gallup har gennemført på vegne af Signicat viser, at kendskabet til broker-modellen i MitID er begrænset blandt de danske virksomheder.Kantar/Gallup har gennemført interviews blandt virksomheder inden for den finansielle sektor – fra pensionsselskaber, banker til forsikringsselskaber – der i dag alle benytter NemID. Undersøgelsen viser, at selvom 71 % af virksomhederne er klar over, at NemID allerede i 2021 erstattes af MitID, så er det kun 27 %, der ved, at det med MitID ikke længere er tilladt eller muligt at integrere direkte til den digitale identitetsinfrastruktur.

Med andre ord mangler 73 % af virksomhederne i den danske finansielle industri viden om,hvordan de skal forholde sig og hvordan det rigtige valg af broker kan skabe værdi for deres virksomhed.

Den skræddersyede MitID-løsning

For at forstå betydningen af brokervalget, skal vi tilbage til den grundlæggende designændring fra det nuværende NemID og til MitID. Med NemID skal virksomhederne selv stå for at integrere direkte til NemID-systemet,hvilket ikke nødvendigvis er nogen let øvelse for den enkelte virksomhed.

Virksomheder, som ikke selv har kompetencen til at håndtere integrationen, kan naturligvis hente assistance fra en teknisk servicepartner – lidt svarende til den kommende broker-rolle – men som det er i dag med NemID, har servicepartneren ingen særlige NemID-rettigheder, der giver virksomhederne ekstra fordele.

Med MitID – derimod – vil integrationen mod MitID-kernesystemet altid være brokerens opgave. Til gengæld får brokerne fremover helt andre frihedsgrader til at tilpasse og bygge videre på MitIDs kernesystem, så MitID-løsningen i høj grad kan skræddersys efter den enkelte virksomheds særlige profil, ønsker og behov.

Tre niveauer af brokere

Hvad en MitID-broker kan og må hjælpe med afhænger dog af brokerens certificeringsniveau. Der bliver med MitID tre niveauer af brokercertificeringer, og eftersom en brokercertificering selv på laveste niveau er ganske krævende, er det forventningen, at der kun vil være få brokere med den højeste certificering.

Imidlertid bør virksomheder, der vil være sikre på at få maksimalt udbytte af MitID sørge for at vælge en broker med et højt certificeringsniveau. En broker på et lavere niveau vil i sagens natur ikke være tilbøjelig til at pege på muligheder i MitID-universet, som brokeren ikke selv kan, vil eller må realisere for sin kunde.

Den strategiske broker

Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad en MitID-broker reelt kan gøre for sin kunde ud over at hjælpe med den basale MitID-integration, og om der virkelig vil være reelle forskelle i de services, brokerne vil tilbyde?

En MitID-broker vil potentielt få stor betydning både økonomisk og strategisk for realiseringen af kundens digitale mål og visioner. Forudsætningen er, at brokeren forstår visionerne, og at brokeren har evnen og viljen til at assistere kunden med at realisere dem.